Jesteś tutaj

Interesariusze

Interesariusze

Mapa interesariuszy Grupy Enea

 
InteresariuszKanały komunikacji
Inwestorzy, Akcjonariusze, Analitycy
 • Biuro Relacji Inwestorskich
 • bezpośrednie spotkania z inwestorami i akcjonariuszami m.in. road show, study tour
 • konferencje wynikowe
 • aplikacje mobilne
 • nowa strona internetowa www.enea.pl
 • raporty bieżące, okresowe
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju
Pracownicy
 • badania satysfakcji pracowników
 • spotkania i szkolenia
 • współpraca ze związkami zawodowymi
 • intranet
 • newslettery
 • spotkania i newslettery dla menedżerów
 • radiowęzeł
 • program wolontariatu pracowniczego
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju
 • infokioski
Klienci
 • kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży
 • elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
 • infolinia dla Klientów (Contact Center)
 • Strefa Zakupów Enei
 • badania satysfakcji Klientów
 • nowa strona internetowa www.enea.pl
 • platforma www.energiaplus.pl
 • profil „Energia+” na facebooku
 • internetowa platforma komunikacji z gminami
 • nadruk na fakturach, inserty do faktur
 • Nośniki ATL partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta
 • wydarzenia specjalne, m.in. sponsorowane przez Eneę
 • ogłoszenia w mediach lokalnych: prasie i radio
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju
Władze lokalne
 • bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • przedstawiciele Enei uczestniczą w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji
 • biuletyn
 • strony internetowe, w tym nowa strona internetowa www.enea.pl
 • konferencje
 • raport zrównoważonego rozwoju
Społeczności lokalne, opinia publiczna
 • bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych
 • kontakt i współpraca z Fundacją Enea
 • komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne
 • udział pracowników Grupy Kapitałowej Enei w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • nowa strona internetowa www.enea.pl, w tym zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym Enei w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji
 • prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu
 • raport zrównoważonego rozwoju
Organizacje pozarządowe, beneficjenci, partnerzy społeczni, instytucje naukowe
 • nowa strona internetowa www.enea.pl
 • formularz aplikacyjny dla beneficjentów
 • kontakt bezpośredni
 • dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów
 • raport zrównoważonego rozwoju
Kontrahenci i dostawcy
 • komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy
 • nowa strona internetowa www.enea.pl
 • spotkania branżowe, targi
 • raport roczny raport
 • zrównoważonego rozwoju
Organizacje branżowe
 • spotkania
 • targi
 • członkostwo w organizacjach
 • uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju
Media
 • biuro prasowe i bieżąca komunikacja
 • kontakt przez dedykowanego e-maila
 • nowa strona internetowa www.enea.pl
 • spotkania z mediami
 • konferencje prasowe
 • raport zrównoważonego rozwoju
Administracja publiczna
 • sprawozdania
 • raport roczny
 • raport zrównoważonego rozwoju
 • bezpośrednia komunikacja
 • konferencje
Środowisko naturalne
 • komunikowanie wpływu na środowisko naturalne m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez raport CSR
Klienci kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) infolinia dla Klientów (Contact Center) Strefa Zakupów Enei badania satysfakcji Klientów nowa strona internetowa www.enea.pl platforma www.energiaplus.pl profil „Energia+” na facebooku internetowa platforma komunikacji z gminami nadruk na fakturach, inserty do faktur Nośniki ATL partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta wydarzenia specjalne, m.in. sponsorowane przez Eneę ogłoszenia w mediach lokalnych: prasie i radio raport roczny raport zrównoważonego rozwoju
Władze lokalne bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach przedstawiciele Enei uczestniczą w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji biuletyn strony internetowe, w tym nowa strona internetowa www.enea.pl konferencje raport zrównoważonego rozwoju
Społeczności lokalne, opinia publiczna bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych kontakt i współpraca z Fundacją Enea komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne udział pracowników Grupy Kapitałowej Enei w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego nowa strona internetowa www.enea.pl , w tym zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym Enei w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu raport zrównoważonego rozwoju
Organizacje pozarządowe, beneficjenci, partnerzy społeczni, instytucje naukowe nowa strona internetowa www.enea.pl formularz aplikacyjny dla beneficjentów kontakt bezpośredni dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów raport zrównoważonego rozwoju
Kontrahenci i dostawcy komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy nowa strona internetowa www.enea.pl spotkania branżowe, targi raport roczny raport zrównoważonego rozwoju
Organizacje branżowe spotkania targi członkostwo w organizacjach uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych raport roczny raport zrównoważonego rozwoju
Media biuro prasowe i bieżąca komunikacja kontakt przez dedykowanego e-maila nowa strona internetowa www.enea.pl spotkania z mediami konferencje prasowe raport zrównoważonego rozwoju
Administracja publiczna sprawozdania raport roczny raport zrównoważonego rozwoju bezpośrednia komunikacja konferencje
Środowisko naturalne komunikowanie wpływu na środowisko naturalne m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez raport CSR
 
Polski

Kontakt

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu:Joanna Maderska

 

Biuro Społecznej Odpowiedzialności BiznesuDepartament Public Relations i Komunikacjiemail: csr@enea.pl

Informacje dotyczące celów strategicznych społecznej odpowiedzialności biznesu i realizujących je działań, w tym nasze wcześniejsze raporty, są dostępne na stronie [http://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/raportowanie-csr]

   
Polski

Nagrody

Nagrody

Najlepsza Usługa

Najlepsza Usługa oraz Duma Regionu – to kategorie wielkopolskiej edycji plebiscytu gospodarczego „Proud of You – Dumni z Was”, w których Enea została laureatem.

Mecenas Innowacji

Nasz aktywny i odpowiedzialny udział w budowaniu eko-systemu innowacji w Polsce został zauważony i nagrodzony w konkursie INNOWATORY Tygodnika Wprost. Tytuł Mecenasa Innowacji otrzymaliśmy „za zrozumienie znaczenia skutecznego poszukiwania i wdrażania innowacyjnych projektów, które służą rozwojowi sektora energetycznego, ale także całej gospodarki”.

Lider Świata Energii

Zostaliśmy również laureatem Konkursu „Liderzy Świata Energii”, w kategorii „Producent Roku”, organizowanego w ramach Kongresu EUROPOWER. Kapituła przyznała nam wyróżnienie za jedną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej zaawansowanych inwestycji wytwórczych w polskiej energetyce – budowę nowoczesnego, największego w kraju bloku energetycznego o mocy 1.075 MW.

Polski

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe

 

Agencja Fitch Ratings podtrzymała w kwietniu 2015 r. długoterminową ocenę ratingową spółki na poziomie BBB (w skali międzynarodowej) oraz A (w skali krajowej). W tym samym roku, w październiku, Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka. Również agencja EuroRating podtrzymała w kwietniu 2016 roku długoterminową ocenę ratingową spółki na poziomie BBB oraz perspektywę ratingu jako stabilna.

W 2015 r. Enea wypłaciła dziesięciu Klientom rekompensaty z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług o łącznej kwocie 45 048,17 złotych.

31 grudnia 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr RWA-28/2015 stwierdzającą, że Enea SA zastosowała w roku poprzednim praktykę wprowadzającą konsumentów w błąd co do cen energii elektrycznej: bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług. UOKiK stwierdził jednocześnie, że praktyka ta została zaniechana 1 kwietnia 2014 r. Nie została w związki z tym nałożona kara pieniężna na Eneę.

Szczegółowe wyniki finansowe za 2015 rok - przejdź do raportu rocznego. [http://ir.enea.pl/pr/311454/skonsolidowany-raport-roczny-rs-2015]

Polski

Handel Hurtowy

Handel Hurtowy

•Budowa bloku energetycznego nr 11.

•Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych.

•Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle.

•Budowa farmy wiatrowej w Baczynie 14,1 MW (ukończona w maju 2016 r.).

http://media.enea.pl/pr/315914/baczyna-nowa-farma-wiatrowa-enei

Projekt rozbudowy farmy wiatrowej Bardy o maksymalnie 10 MW (projekt pn. Bardy II). http://media.enea.pl/pr/299233/nowa-farma-wiatrowa-enei

•Realizacja programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych (AMI).

•Realizacja programu poprawy niezawodności pracy sieci.

•Realizacja projektu System Informacji o Sieci.

•Realizacja projektu wdrożeniem systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA.

 

•Optymalizacja kanałów sprzedaży, w tym uruchomienie platformy e-commerce.

•Rozwój i optymalizacja oferty produktowej.

•Kontynuacja kampanii marketingowych dla Klientów.

•Aktywizacja działań promocyjnych na sponsorowanych wydarzeniach.

•Rozwój systemów analitycznych i operacyjnych wspierających sprzedaż.

•Zakończenie procesu migracji danych Klientów do centralnego systemu bilingowego – SKOK-O, SKOK-D.

•Uruchomienie nowych, elektronicznych kanałów Obsługi Klientów – e-BOK, e-Faktura dla Klientów z całego obszaru.

•Uruchomienie nowych subserwisów wszystkich Spółek Grupy Enea w serwisie internetowym Grupy Enea.

•Optymalizacja sieci Biur Obsługi Klienta (BOK), wizualizacja wybranych BOK.

•Dalszy rozwój Contact Center.

•Zbudowanie Centrów Kompetencyjnych w Pionie Wsparcia oraz Rozliczeń.

•Doskonalenia narzędzi i metod zarządzania portfelem i zabezpieczania pozycji w ramach pełnego łańcucha wartości dodanej w zakresie handlu energią elektryczną, produktami pochodnymi oraz gazem ziemnym.

•Rozwój systemów tradingowych oraz ich integracja z systemami wykorzystywanymi w Grupy Enea.

•Opracowanie kompleksowej strategii zabezpieczenia portfela praw majątkowych OZE dla GK Enea.

•Kontynuacja realizacji projektu Handel i Logistyka Paliw.

•Kontynuacja rozwoju kompetencji na rynku niemieckim.

   
Polski

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje zrealizowane 2015 r.

   

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2015 r. przez Eneę to zakup spółki Lubelski Węgiel Bogdanka i budowa bloku 11 w elektrowni w Kozienicach, który znacząco zwiększy moce wytwórcze Enei Wytwarzanie.

 

W październiku 2015 r. Enea SA przejęła pakiet kontrolny Lubelskiego Węgla Bogdanka, który jest najbardziej efektywnym przedsiębiorstwem górniczym w kraju i największym dostawcą paliwa dla kluczowych węglowych źródeł produkcji energii w elektrowni w Kozienicach.

 

Najwięcej środków przeznaczyliśmy na obszar wytwarzania. Wiąże się to m.in. z realizowaną zgodnie z harmonogramem inwestycją Bloku 11 w elektrowni w Kozienicach oraz zakupem farm wiatrowych. Pozostałe środki były przeznaczone na obszar dystrybucji oraz działalności wspierającej.

Blok 11 to…

Największy w Europie blok energetyczny opalany węglem kamiennym. Jednostka całkowicie niezależna, posiadająca własną infrastrukturę. Zwiększenie o 1/3 mocy elektrowni w Kozienicach. Niskie koszty eksploatacji, niska awaryjność. Zgodność z zaostrzonymi normami emisyjnymi. Precyzyjnie zaplanowane prace realizowane zgodnie z planem.    

W latach 2015-2020 planujemy zrealizować inwestycje w łącznej kwocie ok. 17 mld zł, które zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

     

Wybrane inwestycje zaplanowane na 2016 r.

Polski

Standardy etyczne

Standardy etyczne

Wartości firmowe

Wspólnie z naszymi pracownikami opracowaliśmy cztery kluczowe wartości korporacyjne, na których opieramy naszą działalność. Są to: uczciwość, kompetencja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo.

Rok 2015 ogłosiliśmy Rokiem Wartości Grupy Enea.

Aby pokazać praktyczne zastosowanie i codzienny wymiar naszych wartości korporacyjnych, zaproszono do współpracy niekwestionowany autorytet w dziedzinie etyki, pomysłodawcę i inicjatora projektu Szlachetna Paczka, ks. Jacka Stryczka. Pokłosiem spotkania świątecznego było przesłanie ks. Stryczka zawarte w krótkich filmach, które stanowią cykl czterech mini wykładów. Cykl jest dostępny na naszych stronach intranetowych

Kodeks etyki

Wartości firmy jak i standardy postępowania zawodowego pracowników zawarte są w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ENEA”. [http://www.enea.pl/pl/grupaEnea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki/kodeks-etyki-grupy-kapitalowej-Enea].

Kodeks określa oczekiwane postawy, a tym samym zobowiązania wobec współpracowników oraz wobec partnerów biznesowych.

Wszyscy pracownicy Grupy otrzymali w styczniu 2014 r. kodeks w wersji drukowanej, a jego wdrożenie wspiera udostępniony w intranecie cykl szkoleń e-learningowych. W Enei SA od 2013 roku przeprowadzanie są szkolenia dla każdej nowozatrudnionej osoby.

Kliknij i zobacz cykl krótkich filmów promujących treść kodeksu. [https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki/filmy-edukacyjne]. Każdy odcinek dotyczy innej zasady etycznej ujętej w kodeksie.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Wszelkie wątpliwości oraz nieprawidłowości można zgłaszać do Komisji ds. kodeksu etyki. Trzyosobowy skład komisji został wybrany przez pracowników w powszechnych wyborach.

Z Komisją ds. kodeksu etyki można skontaktować się na dwa sposoby:

poprzez e-mail na adres: etyka@enea.pl

 

lub poprzez formularz do zgłaszania wątpliwości etycznych i naruszeń kodeksu etyki dostępny na stronie www.enea.pl [https://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki/kontakt-z-komisja-etyki]

Polski

W obowiązującej w 2015 roku strategii ujęto trzy nowe elementy:

W obowiązującej w 2015 roku strategii ujęto trzy nowe elementy:

Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczychGrupa Kapitałowa Enea posiada głównie aktywa wytwórcze oparte o węgiel kamienny. Rentowność wytwarzania energii z węgla kamiennego jest obecnie pod dużą presją. Spółki energetyczne muszą więc dopasować zakup węgla z aktywów wydobywczych tak, aby obniżyć koszt i poprawić konkurencyjność wytwarzania opartego o węgiel.

Innowacje - Wdrażanie innowacji i nowych technologii jest jednym z głównych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku. Działalność innowacyjna Grupy Kapitałowej Enea jest silnie zorientowana na potrzeby Klientów i podnoszenie wewnętrznej efektywności organizacji. Grupa, jako beneficjent wdrożonych innowacji, będzie budowała konkurencyjność i poprawiała efektywność działania.  

 

Rozszerzona polityka personalna Grupy Kapitałowej Enea - Zapewni ona realizację celów i zadań stojących przed Grupą Kapitałową Enea, jednocześnie zaspokoi ambicje i aspiracje zawodowe pracowników. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi będziemy koncentrować się na podnoszeniu efektywności pracy, m.in. poprzez sformułowanie i wdrożenie polityki zarządzania wynikami pracy i wynagradzania za wyniki, zarządzania kompetencjami, wiedzą i rozwojem pracowników.

 

W 2016 roku rozpoczęły się prace nad nową strategia korporacyjną.

Polski

Wizja i strategia

Wizja i strategia

W 2015 r. zaktualizowano Strategię Korporacyjną Grupy Enea.

Aktualizacja naszej strategii związana była z dynamicznymi zmianami rynkowymi i regulacyjnymi kształtującymi sektor elektroenergetyczny w Polsce. Misja i wizja pozostały niezmienione. Zaktualizowano cele strategii i zakres realizujących je działań.

MISJA: WZROST WARTOŚCI GRUPY POPRZEZ BUDOWANIE ZAUFANIA KLIENTÓW.
WIZJA: W PEŁNI ZINTEGROWANA GRUPA ENERGETYCZNA BUDUJĄCA PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ POPRZEZ ELASTYCZNE REAGOWANIE NA POTRZEBY RYNKU I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI.
   

Aktualizacja Strategii Korporacyjnej Grupy Enea na lata 2014 – 2020

 • Budowa bloku o mocy 1,075 MW w Elektrowni Kozienice.
 • Inwestycje środowiskowe, które umożliwią kontynuację pracy aktywów wytwórczych po 2015 r.
 • Rozwój OZE.
 • Rozwój źródeł kogeneracyjnych sieci ciepłowniczych.
 • Wdrożenie programu poprawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci.
 • Wdrożenie programu rozwoju sieci inteligentnych.
 • Działania nakierowane na zmniejszenie wolumenu energii elektrycznej koniecznej do pokrycia strat w bilansie energii. 
 • Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej przy jednoczesnej budowie marży.
 • Rozwój nowej oferty produktowej.
 • Rozbudowa zdalnych kanałów obsługi Klientów.
 • Lojalizacja Klientów.

Zrealizowanie wyzwań stojących przed Grupą Enea zwiększy jej przewagę konkurencyjną:

 • Optymalizacja kosztów.
 • Stabilizacja funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych.
 • Zbudowanie efektywnej organizacji zdolnej do pozyskiwania, ewaluacji i wdrażania innowacji w Grupie Enea.
 • Usprawnienie procesów obsługi Klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Koncentracja na działalności podstawowej. 
 • Restrukturyzacja podmiotów non-core. 
 
Polski

Strony