Jesteś tutaj

Woda i surowce

G4-EN1, G4-EN8, G4-EN23, G4-DMA

Główne surowce, jakie wykorzystujemy w naszej codziennej działalności to: biomasa, węgiel, mazut i olej opałowy lekki. Mazut i olej opałowy lekki kupujemy w Polsce. Pozostałe surowce nabywamy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Największych zakupów dokonuje Enea Wytwarzanie, ponieważ posiada największe bloki wytwarzające energię.

G4-EN1

Główne surowce wykorzystywane przez Eneę Wytwarzanie w 2014 i 2015 r.

Rodzaj paliwa2014**2015Zmiana
 Ilość
[tys. ton]
Koszt***
[mln zł]
Ilość
[tys. ton]
Koszt***
[mln zł]
Ilość
[tys. ton]
Koszt***
[mln zł]
Węgiel kamienny 5540 1286 5870 1321 6,0% 2,7%
Biomasa 759 248 634 172 -16,5% 30,6%
Olej napędowy (ciężki) **** 8 14 8 9 0,0% -35,7%
Gaz [tys. m3] ***** 1926 3 13845 20 618,8% 566,7%
RAZEM   1551   1552   0,1%

* W tym do Enea SA
** Zawiera dane z MPEC od chwili przejęcia przez
*** Z transportem
**** Paliwo rozpakowane w Elektrowni Kozienice
***** Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki

G4-EN8     

Łączny pobór wody w spółkach Grupy Enea w m3 w 2015 r.

 Jednostka2015
Enea SA m3 4075
Enea Operator m3 64134,81
Enea Wytwarzanie m3 1 801 483 624
Elektrociepłownia Białystok m3 24 866
MEC Piła m3 5 677
PEC Oborniki m3 2334,5
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK m3 25135
Enea Pomiary m3 659
Enea Oświetlenie m3 936
Enea Logistyka m3 1264
PEC Zachód m3 1097,5
Enea Centrum* m3 brak danych
Enea Serwis m3 14850
Enea Trading ** m3 brak danych

* Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek
** Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.

G4-EN23

Odpady w podziale na typ odpadu [Mg] w 2015 r.

 Typ odpadu Jednostka2015
Enea SA      
  Odpady niebezpieczne Mg 3,89
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 1,444
Enea Operator      
  Odpady niebezpieczne Mg 334,839
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 4068,837
Elektrociepłownia Białystok      
  Odpady niebezpieczne Mg 5,813
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 304,229
Enea Wytwarzanie      
  Odpady niebezpieczne Mg 55,759
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 590399,653
MEC Piła      
  Odpady niebezpieczne Mg 2,5
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 4751,3
PEC Oborniki      
  Odpady niebezpieczne Mg 0,02
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 831,7
PEC Zachód      
  Odpady niebezpieczne Mg brak danych
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
Enea Pomiary      
  Odpady niebezpieczne Mg 0,014
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 1,01
Enea Logistyka      
  Odpady niebezpieczne Mg 7,488*
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 6,330*
Enea Trading      
  Odpady niebezpieczne Mg brak danych
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
Enea Serwis      
  Odpady niebezpieczne Mg 500,999
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 838,273
Enea Oświetlenie      
  Odpady niebezpieczne Mg 4,141
  Odpady inne niż niebezpieczne * Mg 176,04
Enea Centrum      
  Odpady niebezpieczne Mg brak danych
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK      
  Odpady niebezpieczne Mg a. 3,50 Mgb. 520 m³
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 0,043

* Powyższe wielkości uwzględniają odpady wytworzone przez Spółkę a także odpady zbierane przez ENEA Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek ENEA oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne (zużyte źródła światła) przekazywane były do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o. z Torunia, natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.
** Spółka Enea Centrum nie prowadzi ewidencji wytwarzania odpadów, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy Kapitałowej oraz od firmy Rentall.
*** Powyższe wielkości uwzględniają odpady zbierane przez Enea Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek Enea oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne przekazywane są do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o., natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.
**** W związku z wejściem nowej ustawy tzw. „śmieciowej” spółka nie otrzymuje faktur, a jedynie płaci opłatę stałą na rzecz gminy według deklaracji, w której wykazuje się pojemność i ilość posiadanych pojemników. Stąd brak danych odnośnie konkretnej ilości odbieranych odpadów.
***** Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki