Jesteś tutaj

Tabela wskaźników GRI

WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE ( Specific standard disclosure)
ASPEKTWskaźniki Stopień raportowaniaWeryfikacja zewnętrzna
Kategoria: Środowisko 
Surowce G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. Częściowe. Zaraportowano informacje dotyczące skali wykorzystania kluczowych surowców.  Brak
Surowce G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Surowce" Pełne Brak
Energia  G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii. Pełne Brak
Energia  G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Energia" Pełne Brak
Woda  G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. Częściowe. Brak podziału na źródła.  Brak
Woda  G4-DMA Podejście do zarządzania Aspektem "Woda" Pełne Brak
Emisje G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych. Pełne Brak
Emisje G4-EN21 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. Pełne Brak
Emisje G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Emisje" Pełne Brak 
Odpady  G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.  Częściowe. Brak podziału wg metody postępowania z odpadem.  Brak
Poziom zgodności z regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Pełne. Brak kar i sankcji pozafinansowych.  Brak
Poziom zgodności z regulacjami G4-DMA Podejście do zarządzania Aspektem "Poziom zgodności z regulacjami" Pełne Brak
Kategoria: praktyki zatrudnienia i godna praca
Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region. Pełne Brak
Zatrudnienie G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, według głównych jednostek organizacyjnych. Pełne Brak
Zatrudnienie G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Zatrudnienie"  Pełne Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. Częściowe. Brak informacji o dniach straconych. Spółki raportują wskaźnik częstości wypadków.  Brak
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników" Pełne  Brak
Szkolenia i edukacja  G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. Częściowe.  Brak
Szkolenia i edukacja  G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Szkolenia i edukacja" Pełne Brak
Kategoria: społeczność
Społeczność lokalna G4-SO2 Działania mające faktyczny i potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną.  Pełne. Nie odnotowano. Brak
Przeciwdziałanie korupcji G4-SO5 Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i podjęte w tym zakresie działania. Pełne. Nie odnotowano. Brak
Przeciwdziałanie korupcji G4-DMA  Podejście do zarządzania Aspektem "Przeciwdziałanie korupcji" Pełne Brak
Kategoria: odpowiedzialność za produkty
Oznakowanie produktów i usług G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.  Pełne Brak
Oznakowanie produktów i usług G4-DMA Podejście do zarządzania Aspektem "Oznakowanie produktów i usług" Częściowe. Brak szczegółowych informacji o kluczowych dokumentach regulujących ten aspekt.  Brak
Zgodność z regulacjami  G4-PR9 Wartość pieniężna kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.  Pełne Brak