Jesteś tutaj

Słownik

CHP
(ang. Combined Heat and Power) – Systemy wytwarzające energię i ciepło w kogeneracji.
CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Sustainability and Responsibility). Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: -przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa -uwzględnia oczekiwania interesariuszy -jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz -jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.
Czerwone certyfikaty

Świadectwa pochodzenia energii ze źródeł konwencjonalnych wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.