Jesteś tutaj

Klienci

Kim są nasi Klienci?

Od naszych usług zależy jakość codziennego życia i bezpieczeństwo energetyczne milionów Polaków. Z wytwarzanej przez nas energii korzysta ponad 2 mln gospodarstw domowych, a także ponad 400 tys. firm i instytucji. Enea Operator dba o dystrybucję energii elektrycznej do ponad 2,4 mln Klientów w północno-zachodniej części Polski.

Nasi Klienci to osoby prywatne i ich rodziny, spółdzielnie mieszkaniowe, liczne instytucje i organizacje, gminy i samorządy oraz duże i małe firmy, w tym jedne z największych przedsiębiorstw produkcyjnych w kraju.

Główne produkty i usługi

  • Oferujemy Klientom z całej Polski wytwarzaną przez nas energię elektryczną.
  • Nasze spółki dostarczają mieszkańcom energię cieplną.
  • Dbamy o niezawodność infrastruktury energetycznej i ciągłość dostaw energii.
  • Unowocześniamy systemy oświetlenia gmin i miejscowości, w szczególności budynków użyteczności publicznej.

 

 

Nasze priorytety

We wszystkim co robimy, za cel stawiamy sobie wysoki poziom zadowolenia Klientów ze współpracy z nami.

Wdrażamy działania zmierzające do zapewnienia najwyższej jakości obsługi Klienta, takie jak inicjatywa prostej obsługi Klienta, która ma na celu umożliwienie Klientom skorzystanie z szybkich i łatwo dostępnych kanałów zawierania umów.

Aby zwiększyć komfort korzystania z usług Enei, inwestujemy w nowoczesne rozwiązania, takie jak elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK).

Opinia Klientów

G4-PR5, G4-DMA

Cykliczne badania satysfakcji Klientów mają dla nas duże znaczenie. Opinie Klientów wpływają bezpośrednio na nasze dalsze działania i plany.

Jedno z badań satysfakcji Klientów Enei S.A. przeprowadziła dla nas agencja badawcza na przełomie 2014/2015 r. Kolejne zleciliśmy firmie badawczej na przełomie lat 2015/2016. W badaniu tym sprawdziliśmy poziom zadowolenia z naszych usług zarówno Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Aby móc wyciągnąć trafne wnioski, o poziom satysfakcji zapytaliśmy również Klientów innych firm naszej branży.

W badaniu wzięło udział ponad 1900 Klientów Enei. Poziom satysfakcji Klientów Enei, tak zwany wskaźnik satysfakcji Klienta CSI (z jęz.ang. Customer Satisfaction Index), był zbliżony do wyniku w poprzednim badaniu i wyniósł 67,83.

W roku 2015 spółka Enea Operator po raz kolejny brała udział w projekcie: Badanie satysfakcji Klientów Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych (OSD), w którym wzięło udział pięciu głównych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Na podobnym poziomie jak w roku 2014 oceniane są procesy – najbardziej zadowoleni są Klienci, których odwiedził elektromonter, przechodzący proces przyłączenia do sieci i dzwoniący na infolinię. Niższy poziom zadowolenia stwierdzono w procesie reklamacji, co należy wiązać z wieloma zmianami funkcjonowania tego obszaru w organizacji w roku 2015 ( m.in. związanych ze zmianami organizacyjnymi oraz zmianą systemu billingowego we wszystkich obszarach biznesowych).

Badanie satysfakcji Klienta przeprowadziły również inne spółki, w tym Enea Oświetlenie, w której wzrósł o 5% w stosunku do poprzedniego roku wskaźnik satysfakcji z obsługi KlientKlienta w zakresie eksploatacji.

Działamy z myślą o naszych Klientach – przykłady

INWESTYCJE: Inwestujemy w rozwój elektrowni, aby dzisiaj i w przyszłości zapewniać bezpieczeństwo energetyczne naszym Klientom. Więcej o najważniejszych inwestycjach Enei znajdziesz tutaj.

INNOWACJE: Innowacje i nowe technologie to dla nas ważny kierunek rozwoju. Dlatego w 2015 roku ogłosiliśmy konkurs na innowacje w naszej branży ENERGIA+ !nnowacje. Zwycięski pomysł, możliwy do wdrożenia przez nas w ciągu 2-3 lat, dotyczyć miał zautomatyzowania inspekcji linii wysokiego napięcia. Powinien poprawiać niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania sieci dystrybucji energii. Dla Laureatów konkursu czekało łącznie 1 mln złotych na realizację pomysłu. Niestety projekt, który został wysoko oceniony w konkursie, okazał się finalnie projektem niemożliwym do wdrożenia w praktyce.

KOMFORT: Zwiększamy bezpieczeństwo i komfort mieszkańców wielu miejscowości. Przeprowadziliśmy m.in. modernizację oświetlenia Starego Rynku w Poznaniu, gdzie Enea Oświetlenie sfinansowała zamontowanie ledowych źródeł światła. Zwiększyliśmy w ten sposób prawie pięciokrotnie oświetlenie chodników, a ponad siedmiokrotnie – płyty Starego Rynku.

Video