Jesteś tutaj

Grupa Enea

Grupa Enea

 

Jesteśmy jedną z największych koncernów surowcowo-energetycznych w Polsce. Naszą główną działalnością jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Rozwijamy moce wytwórcze m.in. poprzez budowę nowego bloku energetycznego w należącej do Enei elektrowni w Kozienicach – jednej z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Europie. Zatrudniamy prawie 15 tys. pracowników, dzięki czemu jesteśmy jednym z największych pracodawców w Wielkopolsce. Nasza siedziba główna znajduje się w Poznaniu. Codziennie obsługujemy około 2,4 mln Klientów.

Segmenty naszej działalności 

 
WydobycieWytwarzanieDystrybucjaObrót
15% udziału w rynku węgla energetycznego.
8,5 mln ton rocznej produkcji netto węgla.
8,6 mln ton rocznej sprzedaży węgla.
20,0 km wykonanych wyrobisk.
9% udziału w wytwarzaniu energii.
16 TWh rocznego potencjału wytwórczego.
3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej.
925 MWt zainstalowanej mocy cieplnej.
14% udziału w rynku dystrybucji energii elektrycznej.
17,9 TWh energii rocznie dostarczonej do Klientów.
58,2 tys. km² obszaru dystrybucji energii.
134 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami.
37 tys. stacji elektroenergetycznych.
13% udziału w sprzedaży energii elektrycznej Klientom detalicznym.
16 TWh rocznej sprzedaży energii elektrycznej Klientom detalicznym.
1 TWh rocznej sprzedaży paliwa gazowego Klientom detalicznym.
2,4 mln Klientów energii.
 

Działalność spółek zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem energią jest wspierana przez Centrum Usług Wspólnych, które zajmuje się obsługą m.in. kadr, finansami i księgowością, IT, logistyką, usługami prawnymi oraz obsługą Klienta.

Polski

Strony