Jesteś tutaj

Wolontariat pracowniczy

W Grupie Enea pracuje prawie 15 tys. pracowników. Wielu z nich działa społecznie i realizuje projekty, które zmieniają na lepsze otaczającą nas wszystkich rzeczywistość. Od 2011 r. wspieramy w systemowy sposób dobrowolne zaangażowanie społeczne naszych pracowników poprzez program wolontariatu pracowniczego.

Z działań licznego grona naszych wolontariuszy od początku istnienia programu wolontariatu skorzystało w ciągu prawie 6000 godzin około 97 tys. beneficjentów.

W 2015 r. wolontariusze Grupy Enea przeznaczyli na wolontariat 116,5 godzin na rzecz prawie 2650 beneficjentów, z czego 2300 zostało przeszkolonych w ramach ratownictwa przedmedycznego.

W promocję wolontariatu pracowniczego zaangażował się członek zarządu spółki Enea SA, przystępując do Koalicji „Prezesi-Wolontariusze”. To inicjatywa, która skupia liderów biznesu wokół cennych wartości, takich jak współpraca na rzecz dobra wspólnego.

Wolontariat kompetencyjny

Realizując wolontariat kompetencyjny nasi pracownicy-wolontariusze mogą podzielić się swoją profesjonalną wiedzą i umiejętnościami. W 2015 r. nasi pracownicy brali udział w dwóch programach wolontariatu kompetencyjnego. Przeszkolili oni wiele osób, w tym dzieci i młodzież, z zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Wolontariusze uczyli udzielania pierwszej pomocy również pracowników naszych spółek.

Nie taki prąd straszny

„Nie taki prąd straszny” do program, który przygotowaliśmy dla najmłodszych, czyli dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Nasi pracownicy – wolontariusze prowadzą lekcje w szkołach i uatrakcyjniają je ciekawymi doświadczeniami np. uzyskują prąd z ziemniaka czy napoju gazowanego.

Pierwsza pomoc

Z naszego programu „Pierwsza pomoc” mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Wolontariusze - ratownicy przedmedyczni uczą, jak należy zareagować, gdy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia np. zasłabnięcia czy zawału serca. Przekazują wiedzę teoretyczną i ćwiczą umiejętności praktyczne, pozwalające na podejmowanie szybkich działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pokazy prowadzili, używając profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

Wolontariat akcyjny

Angażujemy się do pomocy przy jednorazowych akcjach, kwestach, festynach, wycieczkach i przy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.