Jesteś tutaj

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Ze względu na charakter naszej działalności szczególną wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy. Działamy zgodnie z zewnętrznymi regulacjami, jak ustawy i rozporządzenia w zakresie BHP, ale posiadamy również nasze wewnętrzne wytyczne, jak „Instrukcja oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego”.

Ważne dokumenty i regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy:

Regulamin pracyInstrukcje np. stanowiskowe, eksploatacji
Programy szkoleń Procedury BHP
PN-N-18002:2011 – system zarządzania BHP Zasady dotyczące działań operacyjnych
Oceny ryzyka zawodowego   Regulaminy prac, np. prac pod napięciem

Każda spółka w naszej Grupie zarządza odrębnie kwestiami BHP. Tą tematyką zajmują się dedykowani specjaliści, którzy najczęściej pracują w specjalnie powołanych do tego komórkach, jak np.:

 • w Enei Centrum kluczową jednostką organizacyjną jest Zespół BHP w skład, którego wchodzą Specjaliści ds. BHP oraz Koordynator ds. BHP,
 • w Enei Serwis jest to Centralna Jednostka Służby BHP,
 • w Enei Oświetlenie jest to Biuro Ochrony Pracy, w którym pracują Starszy Inspektor ds. BHP wspierany przez Specjalistę ds. BHP,
 • w Szpitalu Uzdrowiskowym ENERGETYK jest to Kierownik Działu Techniczno-Administracyjnego oraz st. referent ds. administracyjnych/inspektor BHP,
 • w MEC Piła działają Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy.

Działania i inicjatywy BHP

Nasze działania z zakresu BHP wynikają przede wszystkim z wymagań obowiązującego prawa. Dodatkowo posiadamy szereg inicjatyw własnych.

Do najważniejszych należą:

 • identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego,
 • monitorowanie warunków pracy,
 • działania korygujące i zapobiegawcze w obszarze BHP,
 • szkolenia z zakresu BHP,
 • komunikacja wewnętrza w zakresie BHP,
 • identyfikacja i wdrażanie wymagań prawnych oraz innych wymagań zewnętrznych z zakresu BHP (Kodeks Pracy i Regulamin Pracy).

Od szkoleń po konkurs, czyli inicjatywy BHP

Skala i liczba naszych działań podjętych w 2015 r. wyraźnie pokazuje, jaką wagę przykładamy do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

 • Stanowiska pracy: dbałość o ergonomiczne stanowiska pracy, remonty, odświeżanie poszczególnych pomieszczeń pracy, kontrole i przeglądy stanowisk (Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK), analiza stanu zdrowia pracowników pracujących przy usuwaniu izolacji azbestowo – cementowej na sieci cieplnej (PEC Zachód)
 • Sprzęt: zakup czterech defibrylatorów AED dla lokalizacji Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Gorzów Wlkp. (Enea Centrum), bieżąca kontrola stanu technicznego wszystkich urządzeń, przeglądy sprzętu ppoż. (instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynku biurowca), sprawdzanie izolacyjności sprzętu i instalacji elektrycznych, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pracy na zbliżone do światła dziennego (PEC Oborniki), wydawanie pracownikom w okresie wzmożonej aktywności owadów repelentów;
 • Kontrola: stanu technicznego urządzeń, pomiary skuteczności przeciwpożarowej oraz izolacyjności sprzętu (Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK), stan apteczek (Enea Serwis), bieżąca analiza zapisów w programie „Centralny Rejestr Niezgodności” zamieszczanych przez pracowników Enei Wytwarzanie
 • Opracowanie instrukcji i analiza zmian prawnych: stosowanie, ciągła weryfikacja oraz bieżąca aktualizacja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy we wszystkich Segmentach Enei Wytwarzanie, rozpowszechnianie wśród pracowników artykułów z prasy o tematyce BHP omawiające przyczyny i skutki wypadków przy pracy oraz bezpieczeństwa wykonywania prac (Enea Logistyka), opracowanie i wprowadzenie do użytkowania instrukcji stanowiskowych BHP: przy użytkowaniu wózka widłowego, przy ręcznych pracach transportowych, w magazynie, przy użytkowaniu podestu ruchomego załadowczego na pojeździe (Enea Pomiary)
 • Szkolenia: wstępne i okresowe w zakresie BHP, organizowanie oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu oceny ryzyka zawodowego,
 • Próbna ewakuacja: np. w Enei Centrum w obiekcie w Poznaniu na ul. Dziadoszańskiej
 • Konferencje, akcje i konkursy: coroczna organizacja w całej Grupie Enea Konkursu Wiedzy Energetycznej „1 z 10 tysięcy” im. Pawła Balcerowskiego - edycja 2015, Konferencja Prac Pod Napięciem (3-4 września 2015 r.)

Liczba wypadków i wskaźnik wypadkowości w 2015 r.

Nazwa spółkiLiczba wypadkówWskaźnik częstotliwości wypadków*
Enea SA 0 0
Enea Wytwarzanie 8 3,5
MEC Piła 2 15,38
PEC Oborniki 0 0
MPEC Białystok 2 5,05
PEC Zachód 1 7.52
Enea Operator 20 4,79
Enea Trading 0 0
Enea Centrum 4 3,02
Enea Serwis 7 12,59
Enea Logistyka 2 11,56
Enea Oświetlenie 2 15,75
Enea Pomiary 0 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 0 0

Zdrowie pracowników

Zachęcamy naszych pracowników do prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez szereg inicjatyw promujących zdrowie. Są to m.in.:

 • Organizowanie przez przychodnię przyzakładową akcji badań profilaktycznych
 • Akcje profilaktyczne dla pracowników i członków ich rodzin np. szczepionki przeciw grypie, badanie markerów nowotworowych
 • Możliwość korzystania z sanatorium „Energetyk” w Inowrocławiu
 • Wynajem hali sportowej na treningi zespołu piłkarskiego
 • Udział pracowników w amatorskiej lidze piłkarskiej, udział w turniejach, udział w biegach amatorskich oraz wydarzeniach sponsorowanych przez Eneę.