Jesteś tutaj

Pracownicy

W Grupie Enea zatrudniamy prawie 15 tys. osób, co czyni nas jednym z głównych pracodawców na terenie naszej działalności.. Spoczywa na nas duża odpowiedzialność, dlatego jako pracodawca dbamy w szczególności o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Nasi pracownicy korzystają również z szeregu przywilejów i benefitów. Zapewniamy im także możliwości rozwoju w kierunkach strategicznych dla całej Grupy Enea.

Zasady w miejscu pracy

Zasady pracy w poszczególnych spółkach regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne dokumenty. W 2015 r. skupialiśmy uwagę kadry zarządzającej i pracowników na jednym z nadrzędnych dokumentów, jakim jest „Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ENEA”.

Ważne dokumenty dotyczące miejsca pracy: kodeks etyki

  • Kodeks pracy.
  • Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ENEA. 
  • Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 
  • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.
  • Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa. 
  • Regulamin wynagradzania pracowników Spółki.  

Współpraca ze związkami zawodowymi

G4-11

W naszych spółkach działają organizacje związkowe. Dlatego też w Grupie funkcjonują umowy zbiorowe.

Odsetek pracowników zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi w 2015 r. oraz związki zawodowe, w których zrzeszeni byli pracownicy Grupy  w 2015 r.

Nazwa spółki Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi w 2015 r.Związki zawodowe, w których zrzeszeni byli pracownicy spółki w 2015 r.
Enea SA 97% Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea,
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea
    Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA SA
Enea Operator 99,98% NSZZ "Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa ENEA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA SA
    Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA SA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA SA  „Kadra”
Enea Wytwarzanie  99,90% Niezależny Samorządny Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ Komisja Zakładowa ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.;
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytarzanie Sp. z o.o.;
    Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych w ENEA Wytarzanie Sp. z o.o.;
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA S.A. Zakładowa Organizacja Związkowa ENEA Wytwarzanie;
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA S.A. „Kadra”;
    Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno – Technicznych, Administracyjnych i Obsługi Elektrociepłowni Białystok;
PEC Oborniki 100% Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
Elektrociepłownia Białystok 99,61% Międzyzakładowy NSZZ „Solidarność”
    Międzyzakładowy Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników
PEC Zachód 99,01% MOZ „Solidarność”
    MOZ „Ciepłownik”
Miejska Energetyka Cieplna Piła  0 Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników ZOZ w Pile
Enea Centrum  100% Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Energetycznej ENEA SA „Kadra”
    NSZZ „Solidarność” Organizacja Międzyzakładowa ENEA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
    Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników przy ENEA SA
Enea Trading  60,00% Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o.
    Organizacja Ponadzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” ENEA Poznań
Enea Serwis 100% NSZZ Solidarność Organizacja Międzyzakładowa ENEA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego GE ENEA SA
    Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników GE ENEA SA Kadra
Enea Oświetlenie 100% Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA,
    Organizacja Międzyzakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ ENEA
Enea Pomiary 100% NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Enea Logistyka   NSZZ „Solidarność” , Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność MPEC, Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników- Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Białystok, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie
Centrum Uzdrowiskowe ENERGETYK  brak Zakładowa Organizacja Związkowa MZZP Grupy Kapitałowej ENEA w Bydgoszczy
    Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” ENEA

Video