Jesteś tutaj

OZE

Wykorzystywane przez nas źródła energii odnawialnej (w skrócie OZE), to spalania i współspalania biomasy, elektrownie wodne, farmy wiatrowe i biogazownie.

Moce wytwórcze Grupy Enea

  • Całkowita moc zainstalowana w OZE: 134,31 MW
  • Ilość energii wytworzonej z OZE w Enei Wytwarzanie: 303 838,813 MWh
  • Ilość energii wytworzonej z kogeneracji w Enei Wytwarzanie: 523 488,352 MWh

Wytwarzanie przez Grupę Enea energii elektrycznej (netto) z odnawialnych źródeł energii [GWh]

   20142015
Współspalanie biomasy   476 255
  Zmiana [%]   -46,4%
Spalanie biomasy   294 309
  Zmiana [%]   5,10%
Elektrownie wodne   115,5 109
  Zmiana [%]   -3,50%
Farmy wiatrowe   154,66 162
  Zmiana [%]   14,90%
Biogazownie   10,464 14
  Zmiana [%]   55,60%
 

Najważniejsze inicjatywy w obszarze OZE

Inwestujemy w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dotychczasowe i planowane nakłady inwestycyjne Enei w odnawialne źródła energii

 201420152016
Nakłady inwestycyjne w OZE 13,1 mln zł 94,3 mln zł 298,8 mln zł
 

Kwoty te przeznaczyliśmy w 2015 r. przede wszystkim na rozwój nowych źródeł energii w obszarach energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, modernizację obiektów elektrowni wodnych oraz biogazu.

W 2015 r. w Segmencie OZE prowadziliśmy intensywne działania w obszarze akwizycji projektów wiatrowych. 7 sierpnia 2015 r. zawarliśmy przedwstępną umowę kupna 100 % udziałów w spółce, która prowadzi budowę farmy wiatrowej o mocy 36 MW.

W 2015 r. realizowaliśmy także inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 14,1 MW w miejscowości Lubno k. Gorzowa Wielkopolskiego. Kontynuujemy również prace nad pilotażowym projektem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Jastrowie.