STYCZEŃ

Uruchomienie pierwszego etapu wdrożenia nowego systemu SAP w czterech spółkach Grupy Kapitałowej: Enea SA, Enea Operator, Enea Centrum oraz Enea Trading.

LUTY

Uroczysty odbiór eko-instalacji w Elektrociepłowni Białystok – pierwszej na taką skalę inwestycji w Polsce.

MARZEC

Akcje Enei SA weszły do najważniejszych indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: WIG20 oraz WIG20TR.

KWIECIEŃ

27 kwietnia agencja Fitch Ratings podtrzymała dla spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A (pol)” ze stabilną perspektywą.

MAJ

Enea rozpoczęła w maju działalność na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej.

CZERWIEC

Enea Operator przyłączyła do sieci jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Farma o mocy 1,45 MW zajmuje powierzchnię około hektara. Nowa instalacja może wyprodukować rocznie energię wartą nawet 400 tys. zł

LIPIEC

Enea została laureatem plebiscytu gospodarczego „Proud of You – Dumni z Was” w kategorii „Najlepsze Usługa” oraz „Duma Regionu”.

SIERPIEŃ

Enea Oświetlenie zakończyła budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych w Szczecinie. Instalacje zaprojektowano tak, by wyprodukowana energia zużywana była na potrzeby własne budynków.

WRZESIEŃ

18 września zawiązana została spółka Centralny System Wymiany Informacji, której celem jest wdrożenie jednolitego standardu wymiany informacji między uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej.

PAŹDZIERNIK

29 października Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią.

LISTOPAD

Enea Oświetlenie zakończyła finansowaną środkami spółki modernizację oświetlenia Starego Rynku w Poznaniu. Na 32 latarniach, w miejsce lamp sodowych zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe.

GRUDZIEŃ

Spółka Hotel Edison w Baranowie została sprzedana. Decyzja o wyłączeniu Hotelu Edison z Grupy była naturalną konsekwencją ograniczania zaangażowania w przedsięwzięcia niezwiązane z podstawową działalnością Grupy.

Odpowiedzialne podejście do prowadzenie naszej działalności przyczynia się do zrównoważonego i trwałego rozwoju naszej Grupy i zapewnia lepszą jakość życia Polaków.

BEZPIECZEŃSTWO

Wystartowała pierwsza tak szeroka akcja Enei Operator dotycząca bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj.”

INWESTYCJE

Enea oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Lubno w gminie Lubiszyn w województwie lubuskim.

KLIENCI

Od 1 kwietnia 2016 r. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) jest już dostępne dla wszystkich Klientów Enei. Wiązało się to z bezpiecznym przeniesieniem danych niemal 2,5 miliona naszych Klientów do nowego systemu.

PRACOWNICY

W 2016 r. zostały zatwierdzone szczegółowe „Zasady przyjmowania i wręczania Upominków w Grupie Enea”, które porządkują i ułatwiają kontakty pracownikom z interesariuszami.

ŚRODOWISKO

Enea Operator dba o gniazda bocianie ulokowane przez ptaki na słupach energetycznych. W ciągu czterech lat przybyło prawie 500 gniazd. W 2016 r. brygada elektromonterów z Krosna Odrzańskiego zamontowała specjalną platformę pod gniazdo rybołowa.

Jak powstaje nowoczesna elektrownia węglowa?
film produkcji Discovery Channel