Jesteś tutaj

Handel Hurtowy

Handel Hurtowy

•Budowa bloku energetycznego nr 11.

•Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych.

•Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle.

•Budowa farmy wiatrowej w Baczynie 14,1 MW (ukończona w maju 2016 r.).

http://media.enea.pl/pr/315914/baczyna-nowa-farma-wiatrowa-enei

Projekt rozbudowy farmy wiatrowej Bardy o maksymalnie 10 MW (projekt pn. Bardy II). http://media.enea.pl/pr/299233/nowa-farma-wiatrowa-enei

•Realizacja programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych (AMI).

•Realizacja programu poprawy niezawodności pracy sieci.

•Realizacja projektu System Informacji o Sieci.

•Realizacja projektu wdrożeniem systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA.

 

•Optymalizacja kanałów sprzedaży, w tym uruchomienie platformy e-commerce.

•Rozwój i optymalizacja oferty produktowej.

•Kontynuacja kampanii marketingowych dla Klientów.

•Aktywizacja działań promocyjnych na sponsorowanych wydarzeniach.

•Rozwój systemów analitycznych i operacyjnych wspierających sprzedaż.

•Zakończenie procesu migracji danych Klientów do centralnego systemu bilingowego – SKOK-O, SKOK-D.

•Uruchomienie nowych, elektronicznych kanałów Obsługi Klientów – e-BOK, e-Faktura dla Klientów z całego obszaru.

•Uruchomienie nowych subserwisów wszystkich Spółek Grupy Enea w serwisie internetowym Grupy Enea.

•Optymalizacja sieci Biur Obsługi Klienta (BOK), wizualizacja wybranych BOK.

•Dalszy rozwój Contact Center.

•Zbudowanie Centrów Kompetencyjnych w Pionie Wsparcia oraz Rozliczeń.

•Doskonalenia narzędzi i metod zarządzania portfelem i zabezpieczania pozycji w ramach pełnego łańcucha wartości dodanej w zakresie handlu energią elektryczną, produktami pochodnymi oraz gazem ziemnym.

•Rozwój systemów tradingowych oraz ich integracja z systemami wykorzystywanymi w Grupy Enea.

•Opracowanie kompleksowej strategii zabezpieczenia portfela praw majątkowych OZE dla GK Enea.

•Kontynuacja realizacji projektu Handel i Logistyka Paliw.

•Kontynuacja rozwoju kompetencji na rynku niemieckim.