Jesteś tutaj

Energia

Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2015 r. (MWh)

Nazwa spółkiMWh
Enea SA 1 029,061
Enea Wytwarzanie 1 117 501
MEC Piła 3 940,80
PEC Oborniki 599,16
MPEC Białystok 6 209
Enea Operator potrzeby własne spółki – 38 821 MWh, straty w sieci spółki – 1 382 544 MWh
Enea Centrum** brak danych
Enea Trading * brak danych
Enea Serwis 1 618,12
Enea Logistyka 524,79
Enea Oświetlenie 201
Enea Pomiary 282,2
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 453,042
PEC Zachód 35,7

* Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
** Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy oraz od firmy Rentall.

Dobra praktyka: Rozwiązania energooszczędne

  • W związku z modernizacją bloków nr 1 i 2 Elektrowni Kozienice wymieniliśmy wentylatory spalin na kotle nr 1 i 2. Zastosowaliśmy bardziej ekonomiczny sposób regulacji ich wydajności. Zabudowa nowych wentylatorów spalin wraz z wymianą napędu oraz nowy sposób regulacji prędkości obrotowej silnika napędzającego wentylator pozwala zaoszczędzić znaczącą ilość energii pobieranej przez silnik.
  • W Elektrociepłowni Białystok obniżyliśmy zużycie energii dzięki modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. Dokonano wymiany części odcinków sieci kanałowej na sieci w technologii preizolowanej i modernizacji układów pompowych w węzłach cieplnych, co przyczynia się do zmniejszenia strat energii podczas przesyłu ciepła.