Jesteś tutaj

Edukacja

Dzielimy się wiedzą

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą ekspercką podczas konferencji i spotkań branżowych.

Jesteśmy gospodarzem Międzynarodowego Kongresu Naukowo – Przemysłowego Energi@21.

Kongres z dużym sukcesem zorganizowano w 2015 r. Wzięli w nim udział eksperci i praktycy z Polski i zagranicy. Kolejna jego edycja, której również jesteśmy gospodarzem, odbyła się w dniach 10-11 maja 2016 r. W trakcje Kongresu Poznań stał się miejscem spotkania ekspertów branży energetycznej, którzy dyskutowali o stojących przed nią wyzwaniach i nadchodzącej transformacji energetyki. Wiodącym tematem była innowacyjność, rozważana jako fundament przyszłości branży.

Więcej informacji można znaleźć na www.energy21.pl

Targi Więcej Światła

Do ważnych organizowanych przez nasze spółki wydarzeń należą „Targi Więcej Światła” w Kołobrzegu, których gospodarzem jest Enea Oświetlenie. Edukowaliśmy w ich trakcie przedstawicieli samorządów na temat najnowszych rozwiązań oświetlenia przestrzeni publicznej i budynków użyteczności publicznej.

W 2015 r. zaprezentowaliśmy podczas „Targów Więcej Światła” internetową platformę komunikacji z Gminą, czyli nowy kanał wymiany informacji na temat eksploatacji oświetlenia. Narzędzie to ułatwi i udoskonali naszą współpracę. Przedstawiliśmy także najnowsze osiągnięcia w obszarze energooszczędnego oświetlenia LED, dedykowanego dla oświetlenia drogowego oraz iluminacyjnego.

Europejski Kongres Gospodarczy

Nasi eksperci dzielili się swoją wiedzą o branży na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Mówili m.in. o wpływie unijnej polityki ochrony klimatu na konkurencyjność gospodarki, idei europejskiej solidarności energetycznej, nowych trendach na rynku, energetyce rozproszonej i roli prosumenta, specyfice polskiego Klienta na tle europejskim, finansowaniu inwestycji, sektorze kogeneracji oraz kierunkach rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Wspieramy innowacje

Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Mecenasa Innowacji w konkursie INNOWATORY tygodnika Wprost. Nagrodzono nas za wspieranie innowacji, m.in. poprzez organizację konkursu ENERGIA+ !nnowacje oraz poprzez obecność na Platformie Transferu Technologii, łączącej twórców technologii z firmami. 

Zachęcanie do innowacji i wspieranie ich to dla nas ważny kierunek edukacji obecnych i potencjalnych Klientów oraz szerzej, całego społeczeństwa. Naszymi działaniami chcemy umacniać świadomość wagi innowacji z każdego zakresu, szczególnie innowacji w branży energetycznej.

Zwracamy uwagę na rolę innowacji również w trakcie Międzynarodowego Kongresu Naukowo – Przemysłowego Energi@21. W jego trakcie przyznaliśmy nagrodę za innowacje w konkursie dla studentów „Przyszłość z energią, energia z przyszłością”. Zwyciężył projekt produkcji energii z wodoru i biogazu w nowoczesnej mleczarni autorstwa, studentów Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Do rywalizacji w konkursie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i Enei stanęło 39 uczestników.

Inne kanały edukacji Klientów

Nasze spółki poprzez różne kanały komunikacji zwiększają wiedzę Klientów o produktach, usługach, bezpieczeństwie ich użytkowania i o innowacjach w naszej branży:

  • poprzez prasę lokalną i branżową
  • poprzez ulotki informacyjne, magazyn, materiały filmowe
  • poprzez szkolenia produktowe
  • poprzez targi branżowe
  • poprzez profile takie jak ENERGIA+ na Facebooku

Enea Operator współpracowała z WFOŚIGW w Poznaniu w ramach programu KAWKA. Program ten dotyczył poprawy jakości powietrza np. poprzez informowanie o sposobie przyłączenia kolektorów słonecznych lub zmianę na ogrzewanie elektryczne, co obniża emisje pyłów i tlenków węgla.

Wśród działań Enei Operator warto wyróżnić również przygotowanie spotów przeciw kradzieży i dewastacji. Spoty te pokazują nowe inwestycje i negatywne skutki i wandalizmu i rozkradania majątku sieciowego.

Przestrzegamy przed oszustami

Zaangażowaliśmy się również w ogólnopolską kampanię edukacyjno - informacyjną skierowaną do Klientów indywidualnych Wybieraj mądrze. Sprawdź kto sprzedaje Ci energię, ostrzegającą przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu, którzy celowo wprowadzają Klientów w błąd. Przestrzegamy Klientów przed nieuczciwymi praktykami i zachęcamy do uważnego czytania wszelkich proponowanych im przez akwizytorów umów.

Organizatorem akcji było Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), a Patronat objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Kampanię edukacyjno-informacyjną wsparli najwięksi gracze na polskim rynku energii elektrycznej, m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, Enea, Grupa Energa i RWE Polska.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=Xqr9AiW4cAE&feature=youtu.be]