Jesteś tutaj

Wyniki finansowe

Agencja Fitch Ratings podtrzymała w kwietniu 2015 r. długoterminową ocenę ratingową spółki na poziomie BBB (w skali międzynarodowej) oraz A (w skali krajowej). W tym samym roku, w październiku, Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka. Również agencja EuroRating podtrzymała w kwietniu 2016 roku długoterminową ocenę ratingową spółki na poziomie BBB oraz perspektywę ratingu jako stabilna.Skumulowana dywidenda na akcję [zł]

W 2015 r. Enea wypłaciła dziesięciu Klientom rekompensaty z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług o łącznej kwocie 45 048,17 złotych.

31 grudnia 2015 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję nr RWA-28/2015 stwierdzającą, że Enea SA zastosowała w roku poprzednim praktykę wprowadzającą konsumentów w błąd co do cen energii elektrycznej: bez uwzględnienia wartości podatku od towarów i usług. UOKiK stwierdził jednocześnie, że praktyka ta została zaniechana 1 kwietnia 2014 r. W związku z tym nie nałożono kary pieniężnej na Eneę.

Szczegółowe wyniki finansowe za 2015 rok - przejdź do raportu rocznego