Jesteś tutaj

Zatrudnienie

Liczba pracowników zatrudnionych w raportujących spółkach na umowę o pracę w podziale na płeć (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Nazwa spółkiCałkowita liczba pracownikówLiczba kobietLiczba mężczyzn
Enea SA 278 148 130
Enea Wytwarzanie 2250 294 1956
MEC Piła 130 21 109
PEC Oborniki 33 3 30
MPEC Białystok 257 44 213
PEC Zachód 133 5 128
Enea Operator 4175 496 3679
Enea Trading 82 33 49
Enea Centrum 1302 954 348
Enea Serwis 556 88 468
Enea Logistyka 173 38 135
Enea Oświetlenie 127 33 94
Enea Pomiary 165 42 123
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 73 61 12
 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na kategorie pracownicze i płeć (stan na 31 grudnia 2015 r.)

 Najwyższa kadra zarządzającaDyrektorzyKierownicy niższego szczeblaPracownicy operacyjniPracownicy biurowi
Nazwa spółkiLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyznLiczba kobietLiczba mężczyzn
Enea SA 0 0 4 6 16 26 0 0 128 98
Enea Wytwarzanie 0 1 0 9 22 103 112 1482 160 361
MEC Piła 0 0 0 2 1 8 8 80 12 19
PEC Oborniki 0 0 1 1 0 0 0 25 2 4
MPEC Białystok 0 1 0 4 8 24 0 158 36 26
PEC Zachód 0 0 0 0 2 15 0 105 3 8
Enea Operator 0 1 5 42 41 298 22 2064 428 1274
Enea Trading 0 0 0 5 5 6 0 0 28 38
Enea Centrum 0 0 7 12 42 35 0 0 905 301
Enea Serwis 1 0 1 15 9 59 25 334 52 60
Enea Logistyka     2 8 9 21 18 95 9 11
Enea Oświetlenie 0 0 0 2 3 17 0 46 30 29
Enea Pomiary 0 0 0 3 5 11 24 108 13 1
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 1 1 0 0 3 2 51 8 6 1

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na rodzaj umowy o pracę (stan na 31 grudnia 2015 r.)

 Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracęLiczba pracowników w podziale na rodzaj umowy o pracęLiczba pracowników w podziale na wymiar czasu pracy
Nazwa spółki PróbnyOkreślonyNieokreślonyPełny wymiar czasu pracyNiepełny wymiar czasu pracy 
Enea SA 278 0 26 252 270 8
Enea Wytwarzanie 2250 0 215 2035 2239 11
MEC Piła 130 2 3 125 130 0
PEC Oborniki 33 0 2 31 33 0
MPEC Białystok 257 0 0 257 254 3
PEC Zachód 133 0 0 133 133 0
Enea Operator 4175 0 75 4100 4161 14
Enea Trading 82 0 3 79 81 1
Enea Centrum 1302 0 51 1251 1291 11
Enea Serwis 556 2 38 516 538 18
Enea Logistyka 173 4 10 159 171 2
Enea Oświetlenie 127 0 8 119 126 1
Enea Pomiary 165 0 0 165 162 3
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 73 0 3 70 73 0

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Nazwa spółkiLiczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracęLiczba osób zatrudnionychna umowy cywilnoprawne
Enea SA 278 11
Enea Wytwarzanie 2250 23
MEC Piła 130 0
PEC Oborniki 33 0
MPEC Białystok 257 2
PEC Zachód 133 1
Enea Operator 4175 10
Enea Trading 82 0
Enea Centrum 1302 5
Enea Serwis 556 27
Enea Logistyka 173 6
Enea Oświetlenie 127 9
Enea Pomiary 165 0
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 73 25

Liczba odejść pracowników i wskaźnik odejść w podziale na płeć w 2015 r.

Nazwa spółkiŁączna liczba odejśćWskaźnik odejść wszystkich pracownikówLiczba odejść kobietWskaźnik odejść kobietLiczba odejść mężczyznWskaźnik odejść mężczyzn
Enea SA 53 19,10% 30 20,30% 23 17,70%
Enea Wytwarzanie 169 7,51% 29 1,29% 140 6,22%
MEC Piła 12 9,23% 0 0,00% 12 11,01%
PEC Oborniki 5 15,15% 0 0,00% 5 15,15%
MPEC Białystok 39 10,50% 5 1,30% 34 9,20%
PEC Zachód 30 55,20% 3 5,50% 27 49,70%
Enea Operator 198 4,70% 35 80,00% 163 3,90%
Enea Trading 8 9,76% 1 1,22% 7 8,54%
Enea Centrum 67 5,10% 54 4,10% 13 1,00%
Enea Serwis 70 12,59% 38 6,83% 32 5,76%
Enea Logistyka 22 12,72% 9 5,20% 13 7,51%
Enea Oświetlenie 3 2,36% 0 0,00% 3 2,36%
Enea Pomiary 19 11,52% 6 14,29% 13 10,57%
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 5 6,85% 5 8,20% 0 0,00%

Liczba odejść pracowników i wskaźnik odejść w podziale na kategorie wiekowe w 2015 r.

Nazwa spółkiOdejścia pracowników do 29. roku życiaWskaźnik odejść pracowników poniżej 30. roku życia w 2012 r.Odejścia pracowników od 30. do 50. roku życiaWskaźnik odejść pracowników z kategorii 30–50 latOdejścia pracowników powyżej 50. roku życiaWskaźnik odejść pracowników powyżej 50. roku życia
Enea SA 7 2,50% 43 16% 3 1%
Enea Wytwarzanie 6 0,27% 29 1,29% 134 5,95%
MEC Piła 0 0 3 0,05 9 0,13
PEC Oborniki 0 0% 1 3,0% 4 12,1%
MPEC Białystok 3 7,7% 28 71,80% 8 20,50%
PEC Zachód 0 0,0% 24 80,00% 6 20,00%
Enea Operator 10 4 34 1,5 154 9,3
Enea Trading 2 2,44% 4 4,88% 2 2,44%
Enea Centrum 8 8,7 32 4,1 27 6,3
Enea Serwis 6 15,00% 19 6,03% 44 21,89%
Enea Logistyka 0 0 9 10,47 13 18,84
Enea Oświetlenie 0 0,00% 1 0,79% 2 1,58%
Enea Pomiary 1 16,67 8 9,09 10 14,08
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 0 0 1 2,17 4 15,38
 

Liczba nowych pracowników przyjętych do pracy w podziale na kategorie wiekowe i płeć w 2015 r.

Nazwa spółkiŁączna liczbaKobietyMężczyźniKategoria wiekowa do 29 roku życiaKategoria wiekowa od 30 do 50 roku życiaKategoria wiekowa powyżej 50 roku życia
Enea SA 43 19,00% 24 18% 23 2%
Enea Wytwarzanie 63 15,00% 48 14,00% 43 6,00%
MEC Piła 2 0 2 1 1 0
PEC Oborniki 2 0 2 1,0% 0 1,0%
MPEC Białystok 1 1,0% 0 0,00% 1 0,00%
PEC Zachód 27 3,0% 24 0,00% 22 5,00%
Enea Operator 111 14 97 59 45 7
Enea Trading 11 3,00% 8 7,00% 4 0,00%
Enea Centrum 99 56 43 42 55 2
Enea Serwis 14 4,00% 10 4,00% 7 3,00%
Enea Logistyka 51 9 42 6 20 25
Enea Oświetlenie 10 3,00% 7 2,00% 6 2,00%
Enea Pomiary 12* 2 10 1 2 9
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 3 3 0 0 3 0

*w tej liczbie 9 osób zatrudnionych w 2015 r. i 3 osoby, które powróciły ze świadczenia rehabilitacyjnego