Jesteś tutaj

Łańcuch dostaw

Nasi dostawcy

Codziennie korzystamy z usług i produktów pochodzących od setek dostawców. Od stycznia 2015 r. zakupami Grupy zarządza spółka Enea Centrum, które stanowi „centrum administracyjne” Enei.

W naszej codziennej działalności związanej z produkcją i obrotem energią ważni są m.in. dostawcy: kluczowych surowców i usług transportowych zapewniających płynność dostaw surowców do elektrowni, a także dostawcy kluczowi dla Enei Operator, którzy zapewniają wysokiej jakości produkty potrzebne do modernizacji i konserwacji sieci dystrybucji energii.

Stale współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi producentami węgla kamiennego, który jest dla nas jednym z najważniejszych surowców. Do głównych polskich dostawców należą:

  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” – spółka, która weszła w 2015 r. w struktury Grupy Enea
  • Katowicki Holding Węglowy
  • Jastrzębska Spółka Węglowa
  • Kompania Węglowa

Dostawcy węgla dla Enei Wytwarzanie w 2015 r.

Dostawcy węgla dla Enea Wytwarzanie w 2015 r.

Współpracujemy również z dostawcami biomasy, którą wykorzystujemy do produkcji energii. Są to m.in. dostawcy zrębki leśnej i z wierzby energetycznej, pelletu z łuski słonecznika czy też wysłodek buraczanych.

Dostawcy zobowiązani są do stosowania praktyk zgodnych z założeniami Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy, jaki obowiązuje w Enei Wytwarzanie.

Na zasady współpracy z dostawcami wpływa również tzw. System Należytej Staranności. Kwestie zasad współpracy z dostawcami regulują również kodeks etyki i kodeks wartości.

Dostawcy usług transportowych

Płynność produkcji energii zależy m.in. od terminowych dostaw surowców. Dostawy te są możliwe dzięki stałej współpracy z firmami transportowymi.

Węgiel kamienny jest dostarczany do elektrowni w Kozienicach wyłącznie transportem kolejowym – w 2015 r. głównie w ramach usług PKP Cargo. Koleją dostarczane są również dostawy węgla i biomasy dla Elektrociepłowni Białystok.

Dostawcy segmentu dystrybucji

Spośród ponad tysiąca dostawców usług i produktów dla segmentu dystrybucji do najważniejszych kategorii należą:

  • dostawcy materiałów elektrotechnicznych wykorzystywanych przy budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, producenci transformatorów, kabli i przewodów, osprzętu do budowy linii.
  • dostawcy infrastruktury IT i usług związanych z projektowaniem sieci elektroenergetycznych.
  • dostawcy usług modernizacji lub budowy sieci elektroenergetycznych.
  • dostawcy oprogramowania, pojazdów, paliwa i sprzętu BHP.