Jesteś tutaj

Mapa interesariuszy

KLIENCI
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, OPINIA PUBLICZNA
ŚRODOWISKO NATURALNE
PRACOWNICY
WŁADZE LOKALNE
INWESTORZY, AKCJONARIUSZE, ANALITYCY
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, BENEFICJENCI, PARTNERZY SPOŁECZNI, INSTYTUCJE NAUKOWE
KONTRAHENCI I DOSTAWCY
ORGANIZACJE BRANŻOWE
MEDIA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

WYBIERZ BUDYNEK I DOWIEDZ SIĘ JAK KOMUNIKAUJEMY SIĘ Z NASZYMI INTERESARIUSZAMI

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Kontakt bezpośredni poprzez Biura Obsługi Klienta i Biura Sprzedaży
 • Infolinia dla Klientów (Contact Center)
 • Badania satysfakcji Klientów
 • Partnerzy handlowi i opiekunowie Klienta
 • Wydarzenia specjalne, m.in. sponsorowane przez Eneę
 • Strefa Zakupów Enei

MEDIA & ONLINE

 • Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
 • Nowa strona internetowa www.enea.pl
 • Platforma www.energiaplus.pl
 • Profil „Energia+” na facebooku
 • Internetowa platforma komunikacji z gminami
 • Nadruk na fakturach, inserty do faktur
 • Nośniki ATL
 •  Ogłoszenia w mediach lokalnych: prasie i radio

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Bezpośrednie spotkania i współpraca z przedstawicielami społeczności lokalnych
 • Udział pracowników Grupy Kapitałowej Enei w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • Prelekcje i udział w wydarzeniach branżowych oraz dedykowanych społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Kontakt i współpraca z Fundacją Enea

MEDIA & ONLINE

 • Komunikacja poprzez media ogólnopolskie i lokalne
 • Nowa strona internetowa www.enea.pl, w tym zakładka dedykowana społecznej odpowiedzialności biznesu, celom strategicznym Enei w tym obszarze oraz sposobom ich realizacji

RAPORTY I PUBLIKACJE

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Komunikowanie wpływu na środowisko naturalne m.in. poprzez sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej dedykowanej ochronie środowiska oraz poprzez raport CSR.

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Badania satysfakcji pracowników
 • Spotkania i szkolenia
 • Współpraca ze związkami zawodowymi
 • Spotkania i newslettery dla menadżerów
 • Program wolontariatu pracowniczego

MEDIA & ONLINE

 • Intranet
 • Newslettery
 • Radiowęzeł
 • Infokioski

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych wydarzeniach
 • Przedstawiciele Enei uczestniczą w pracach powołanej przez wojewodę wielkopolskiego grupy roboczej, której celem jest identyfikacja istotnych potrzeb społecznych oraz planowanie działań na rzecz ich realizacji
 • Konferencje

MEDIA & ONLINE

 • Biuletyn
 • Strony internetowe, w tym nowa strona internetowa www.enea.pl

RAPORTY I PUBLIKACJE

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Biuro Relacji Inwestorskich
 • Bezpośrednie spotkania z inwestorami i akcjonariuszami m.in. road show, study tour
 • Konferencje wynikowe

MEDIA & ONLINE

 • Aplikacje mobilne
 • Nowa strona internetowa www.enea.pl

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raporty bieżące, okresowe
 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Kontakt bezpośredni
 • Dialog w trakcie realizacji wspólnych projektów

MEDIA & ONLINE

 • Nowa strona internetowa www.enea.pl
 • Formularz aplikacyjny dla beneficjentów

RAPORTY I PUBLIKACJE

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi osobami do współpracy ze strony spółek Grupy
 • Spotkania branżowe, targi

MEDIA & ONLINE

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Spotkania
 • Targi
 • Członkostwo w organizacjach
 • Uczestnictwo w grupach roboczych, władzach organizacji branżowych

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Spotkania z mediami
 • Konferencje prasowe
 • Biuro prasowe i bieżąca komunikacja

MEDIA & ONLINE

 • Kontakt przez dedykowanego e-maila
 • Nowa strona internetowa www.enea.pl

RAPORTY I PUBLIKACJE

Więcej

KANAŁY KOMUNIKACJI

KONTAKTY BEZPOŚREDNIE

 • Bezpośrednia komunikacja
 • Konferencje

RAPORTY I PUBLIKACJE

 • Sprawozdania
 • Raport roczny
 • Raport CSR

Więcej