Jesteś tutaj

Inwestycje

Konsekwentnie realizowany plan inwestycyjny w 2015r.

Najważniejsze inwestycje realizowane w 2015 r. przez Eneę to zakup spółki Lubelski Węgiel Bogdanka i budowa bloku 11 w elektrowni w Kozienicach, który znacząco zwiększy moce wytwórcze Enei Wytwarzanie.

W październiku 2015 r. Enea SA przejęła pakiet kontrolny Lubelskiego Węgla Bogdanka, który jest najbardziej efektywnym przedsiębiorstwem górniczym w kraju i największym dostawcą paliwa dla kluczowych węglowych źródeł produkcji energii w elektrowni w Kozienicach.

Najwięcej środków przeznaczyliśmy na obszar wytwarzania. Wiąże się to m.in. z realizowaną zgodnie z harmonogramem inwestycją Bloku 11 w elektrowni w Kozienicach oraz zakupem farm wiatrowych. Pozostałe środki były przeznaczone na obszar dystrybucji oraz działalności wspierającej.

Blok 11 to:

 • Największy w Europie blok energetyczny opalany węglem kamiennym.
 • Jednostka całkowicie niezależna, posiadająca własną infrastrukturę.
 • Zwiększenie o ⅓ mocy elektrowni w  Kozienicach.
 • Niskie koszty eksploatacji, niska awaryjność.
 • Zgodność z zaostrzonymi normami emisyjnymi.
 • Precyzyjnie zaplanowane prace realizowane zgodnie z planem.  

W latach 2015-2020 planujemy zrealizować inwestycje w łącznej kwocie ok. 17 mld zł, które zostaną pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Wybrane inwestycje zaplanowane na 2016 r.

Wytwarzanie

Dystrybucja

Handel detaliczny

Obsługa Klienta

Handel Hurtowy

 • Budowa bloku energetycznego nr 11.
 • Budowa oczyszczalni ścieków deszczowo-przemysłowych.
 • Modernizacja ujęcia wody chłodzącej - próg stabilizujący na rzece Wiśle.
 • Budowa farmy wiatrowej w Baczynie 14,1 MW (ukończona w maju 2016 r.).
 • Projekt rozbudowy farmy wiatrowej Bardy o maksymalnie 10 MW (projekt pn. Bardy II). 
 • Realizacja programu rozwoju rozwiązań sieci inteligentnych (AMI).
 • Realizacja programu poprawy niezawodności pracy sieci.
 • Realizacja projektu System Informacji o Sieci.
 • Realizacja projektu wdrożeniem systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej w standardzie TETRA.
 • Optymalizacja kanałów sprzedaży, w tym uruchomienie platformy e-commerce.
 • Rozwój i optymalizacja oferty produktowej.
 • Kontynuacja kampanii marketingowych dla Klientów.
 • Aktywizacja działań promocyjnych na sponsorowanych wydarzeniach.
 • Rozwój systemów analitycznych i operacyjnych wspierających sprzedaż.
 • Zakończenie procesu migracji danych Klientów do centralnego systemu bilingowego – SKOK-O, SKOK-D.
 • Uruchomienie nowych, elektronicznych kanałów Obsługi Klientów – e-BOK, e-Faktura dla Klientów z całego obszaru.
 • Uruchomienie nowych subserwisów wszystkich Spółek Grupy Enea w serwisie internetowym Grupy Enea.
 • Optymalizacja sieci Biur Obsługi Klienta (BOK), wizualizacja wybranych BOK.
 • Dalszy rozwój Contact Center.
 • Zbudowanie Centrów Kompetencyjnych w Pionie Wsparcia oraz Rozliczeń.
 • Doskonalenia narzędzi i metod zarządzania portfelem i zabezpieczania pozycji w ramach pełnego łańcucha wartości dodanej w zakresie handlu energią elektryczną, produktami pochodnymi oraz gazem ziemnym.
 • Rozwój systemów tradingowych oraz ich integracja z systemami wykorzystywanymi w Grupy Enea.
 • Opracowanie kompleksowej strategii zabezpieczenia portfela praw majątkowych OZE dla GK Enea.
 • Kontynuacja realizacji projektu Handel i Logistyka Paliw.
 • Kontynuacja rozwoju kompetencji na rynku niemieckim.