Jesteś tutaj

O Raporcie

Niniejszy raport prezentuje wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy Enea za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, a także krótkie podsumowanie działań CSR podejmowanych w pierwszej połowie 2015 roku. Raport obejmuje wszystkie spółki Grupy za wyjątkiem spółki Annacond Enterprises.

Jak często firma wydaje raport?

Enea publikuje raport co roku. Poprzedni raport społecznej odpowiedzialności za 2014 rok został wydany w 2015 roku.  

W jaki sposób raport został przygotowany?

Raport został przygotowany w zgodzie z wytycznymi międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative G4, na poziomie aplikacji CORE. Raport prezentuje istotne aspekty raportowania zrównoważonego rozwoju, czyli najważniejsze oddziaływania firmy na otoczenie. Zostały one określone w poprzednim procesie raportowania. W przygotowaniu raportu uczestniczą pracownicy ze wszystkich spółek. Proces raportowania koordynuje Menedżer CSR.

Tegoroczny raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok ani korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Lista kluczowych aspektów raportowania Grupy Enea: 

Zarówno interesariusze zewnętrzni Grupy Enea, jak i jej pracownicy  najczęściej wskazywali na wysoki poziom istotności następujących dwóch aspektów: 

  1. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 
  2. Jakość obsługi klientów. 

Ponadto w wykazie kluczowych aspektów, które powinny zostać zaraportowane w pierwszej kolejności, ujęto dwanaście aspektów. 

Interesariusze biorący udział w procesie rewizji aspektów nie zaproponowali uzupełnienia listy kluczowych aspektów o tematy dotąd na niej nieobecne.

Wykaz najbardziej istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju Grupy Enea

Kluczowy aspekt lub tematOddziaływanie aspektu wewnątrz organizacjiOddziaływanie aspektu na zewnątrz organizacji
Obszar środowiskowy
Emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w kontekście wytwarzania i dystrybucji energii Szczególnie dla spółek Segmentu Wytwarzanie
Zużycie energii i rozwiązania energooszczędne W szczególności na klientów
Dbałość o zasoby wodne
Odnawialne Źródła Energii (OZE) W szczególności na dostawców, klientów i środowisko naturalne
Compliance – zgodność z regulacjami
Obszar społeczny: zatrudnienie i godna praca
Zatrudnienie – skala i warunki zatrudnienia
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
Szkolenia i edukacja pracowników W szczególności na klientów
Obszar społeczny: wpływ na społeczności
Antykorupcyjne polityki i procedury W szczególności na dostawców i klientów
Wpływ na społeczności lokalne i współpraca z nimi W szczególności na społeczności lokalne obszaru funkcjonowania spółek
Wskaźniki społeczne: odpowiedzialność za produkt
Ochrona prywatności i danych osobowych Klienta W szczególności na spółki Segmentu Obrót i Segmentu Dystrybucja W szczególności na klientów
Jakość obsługi Klientów W szczególności na spółki Segmentu Obrót i Segmentu Dystrybucja W szczególności na klientów
Kanały komunikacji z Klientami W szczególności na klientów
Compliance – zgodność z regulacjami i przepisami W szczególności na klientów i konkurencję

Jak raport jest weryfikowany?

Raport weryfikowany jest wewnętrznie. Dane sprawdzane są przez pracowników firmy.