Jesteś tutaj

Inicjatywy 2016

Inicjatywy 2016

SPOŁECZNOŚCI Współpraca ze szkołami dla przyszłości branży

Enea Operator współpracuje ze szkołami przygotowującymi młodych ludzi do zawodu w branży energetycznej. Spółka nawiązała ścisłą współpracę ze szkołami w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. Enea Operator oferuje praktyki zawodowe uczniom i dofinansowuje nowoczesne pracownie w szkołach.

https://www.youtube.com/watch?v=PaBtQRoYacc

 

Enea Wytwarzanie blisko społeczności lokalnej

Enea Wytwarzanie podpisała z Gminą Kozienice umowę ramową o współpracy. To trzecie tego typu porozumienie między firmą a samorządem, które umożliwi wsparcie projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

 

Projekt promujący bezpieczeństwo

Wystartowała pierwsza organizowana na tak dużą skalę akcja Enei Operator dotycząca bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj”. Partnerami akcji są zachodniopomorska Policja, wielkopolska Straż Pożarna oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Podczas inauguracji projektu odbyła się premiera animowanych spotów edukacyjnych, konkursy dla uczniów oraz pokazy i zajęcia poświęcone bezpieczeństwu, przeprowadzone przez strażaków oraz ratowników i wolontariuszy Enei.

INWESTYCJE

Pierwsza próba generalna na budowie 11 bloku Elektrowni Kozienice

Jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Enei Wytwarzanie zakończono sukcesem. W marcu 2016 r. przeprowadzono udaną próbę wodną kotła. http://media.enea.pl/pr/311364/pierwsza-proba-generalna-na-budowie-bloku-enei

Powstający w Elektrowni Kozienice (Enea Wytwarzanie) wysokosprawny blok energetyczny posiadał będzie moc 1075 MW, przy wydajności rzędu 45,59%. Grupa Enea zainwestowała w budowę ponad 5,1 mld zł (około 1,21 mld euro).

 

Nowe linie wysokiego napięcia

Nowa linia Dolna Odra – Chlebowo zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji szczecińskiej. Inwestycja zmienia konfigurację zasilania tego obszaru z Elektrowni Dolna Odra. W ramach inwestycji wybudowano 17 km dwutorowej linii energetycznej dostosowanych do temperatury pracy 80°C. Szczecin zyskał dzięki temu trzy dodatkowe linie zasilające aglomerację szczecińską.

Uruchomiliśmy także nową linię wysokiego napięcia relacji Pakość – Żnin. Linia ta zastąpiła starą, wyeksploatowaną sieć 110 kV wybudowaną na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dzięki inwestycji mieszkańcy powiatów inowrocławskiego i żnińskiego zyskają więcej energii elektrycznej o lepszych parametrach jakościowych, a jej dostawy będą pewniejsze. Uroczyste załączenie odbyło się 1 marca w obecności lokalnych samorządowców i Zarządu Enei Operator.

Inauguracja działalności Farmy Wiatrowej w Baczynie

Enea oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. W jej budowę zaangażowana była spółka Enea Serwis, a energia elektryczna wyprodukowana przez farmę trafia do sieci dystrybucyjnej Enei Operator. Projekt zlokalizowany jest w miejscowości Lubno w gminie Lubiszyn w województwie lubuskim. Farma wiatrowa Baczyna składa się z sześciu siłowni o mocy 2,35 MW i wieży w wysokości 104 metrów każda. Zakładana, roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie ponad 30 tysięcy MWh. https://www.youtube.com/watch?v=Yz-b3IHzb5E

KLIENCI

Blisko 2,5 mln Klientów w systemie SKOK

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy przebudowę obsługi Klienta, który całkowicie odmieniła sposób korzystania z usług oferowanych przez naszą firmę. W krótkim czasie wprowadziliśmy wiele zmian organizacyjnych, w obszarze informatycznym, a także zmian dotyczących wysyłki faktur, nowych numerów indywidualnych kont klienckich oraz nowych kanałów kontaktu i rozliczeń. Szczególnym wyzwaniem było wprowadzenie nowoczesnego elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). Wiązało się to z bezpiecznym przeniesieniem danych niemal 2,5 miliona naszych Klientów z kilku przestarzałych systemów do jednego - Systemu Kompleksowej Obsługi Klienta (SKOK), który zapewnia kompleksową obsługę za pośrednictwem każdego kanału kontaktu. Przenoszenie danych i wdrożenia systemu w poszczególnych lokalizacjach następowały etapowo w 2015 r. i zakończyły się w marcu 2016 r. 

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) dostępne dla wszystkich Klientów Enei

Od 1 kwietnia 2016 r. elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest już dostępne dla wszystkich Klientów Enei. Szybko, sprawnie, bez wychodzenia z domu i z każdego miejsca, gdzie dostępny jest internet – tak działa elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Dzięki nowemu systemowi można m.in. sprawdzić stan faktury, opłacić rachunki oraz skontaktować się z Eneą w każdej sprawie.

 

Korzyści dla Klientów

Uruchomienie funkcjonalności eBOK dzięki której Klienci poprzez przeglądarkę internetową będą mogli między innymi:

Dokonywać płatności za energię online,

Kupić kody do liczników przedlotowych,

Sprawdzić aktualne saldo płatności,

Wprowadzenie usługi eFaktura oraz polecenia zapłaty,

Możliwość zakupu kodów do liczników przedpłatowych oraz opłacania rachunków za energię w sieci kilkuset punktów Via Moje Rachunki (sklepy spożywcze, stacje benzynowe),

Możliwość otrzymania faktury zbiorczej,

Bezprowizyjnie przelewy w kilku tysiącach placówek bankowych Pekao SA (Klienci indywidualni) i PKO BP (Klienci biznesowi) w całej Polsce.

 

Zmiany wymagały odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, świadomej i konsekwentnej realizacji poszczególnych zadań oraz odpowiednio przygotowanej i przeprowadzonej komunikacji z Klientami, którzy mogli odczuwać przejściowe utrudnienia związane z tak licznymi zmianami. Przebudowa systemu obsługi Klienta została przeprowadzona pomyślnie, a rzetelna i konsekwentna komunikacja pomogła zrozumieć naszym Klientom ich cele i konieczność wprowadzenia oraz wyzwania jakie stały przed całą organizacją.

Utrudnienia jakie wystąpiły podczas migracji danych:

Przesunięcie terminu otrzymania faktury.

Wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji

Brak możliwości zweryfikowania dokonania wpłaty przez Klienta,

Brak możliwości wystawienia korekty faktury.

 

Dodatkowo wszyscy pracownicy Enei w obsłudze Klienta, rozliczeniach, windykacji, niezależnie od lokalizacji, pracują już w jednym systemie bilingowym, korzystając z tych samych danych i narzędzi.

Jednak podstawową korzyścią projektu SKOK jest uzyskanie jednej centralnej bazy ponad 2,4 mln Klientów oraz wprowadzenie zdalnych niskokosztowych kanałów kontaktu z Klientami (eBOK, eFaktura), a także stworzenie podstaw pod dalszy rozwój systemów wspierających obsługę Klientów jak np. CRM.

Kodeks Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Enea Operator jest współautorem i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej.

 

Kodeks kierowany jest do Odbiorców energii elektrycznej i ma na celu, w możliwie przejrzysty sposób, zaprezentowanie głównych zadań przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej oraz istotnych różnic pomiędzy sprzedawcą, dystrybutorem i wytwórcą.

Kodeks powstał przy współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Do deklaracji przestrzegania jego zapisów zobowiązały się poza Enea Operator Sp. z o. o. również ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, RWE Stoen Operator Sp. z o. o. oraz Tauron Dystrybucja SA.

Nowe Biuro Obsługi Klienta w zabytkowej transformatorowni

Enea otworzyła w Szczecinie nowe Biuro Obsługi Klienta (BOK). Nowoczesna sala z 14 stanowiskami oferuje komfortowe warunki i sprawną obsługę. Miejsce, w którym powstał nowy BOK jest szczególne – to zabytkowa podstacja energetyczna wybudowana na początku XX w. w willowej dzielnicy Szczecina.

PRACOWNICY

Nowe zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie Enea

W 2016 r. zostały zatwierdzone szczegółowe „Zasady przyjmowania i wręczania Upominków w Grupie Enea”. Dokument ten porządkuje kwestie przyjmowania i wręczania upominków i ułatwia pracownikom kontakty z wieloma interesariuszami.

Nowy Związek Zawodowy w Enei

20 kwietnia 2016 r. oficjalnie rozpoczął działalność nowy związek zawodowy pracowników Grupy Enea. To Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej Enea Synergia.

ŚRODOWISKO

Ptasie mieszkania na słupach energetycznych

Enea Operator rokrocznie dba o gniazda bocianie ulokowane przez ptaki na słupach energetycznych. W ciągu czterech lat przybyło nam prawie 500 gniazd, z których 486 zostało zabudowanych przez Eneę Operator na platformach chroniących młode ptaki przed wypadnięciem z gniazda lub porażeniem prądem. W 2016 r. brygada elektromonterów z Krosna Odrzańskiego, we współpracy z RDOŚ, zamontowała specjalną platformę pod gniazdo rybołowa.

 
Polski

Kalendarium 2015

Kalendarium 2015

STYCZEŃ

Uruchomienie pierwszego etapu wdrożenia nowego systemu SAP w czterech spółkach Grupy Kapitałowej: Enea SA, Enea Operator, Enea Centrum oraz Enea Trading.

LUTY

Uroczysty odbiór eko-instalacji w Elektrociepłowni Białystok – pierwszej na taką skalę inwestycji w Polsce. Układ Odzysku Ciepła odzyskuje ciepło ze spalin, jakie powstają przy spalaniu biomasy. Układ pozwala wyprodukować dodatkowe 385 tysięcy GJ ciepła rocznie bez dodatkowego wkładu paliwa.

MARZEC

Akcje Enei SA weszły do najważniejszych indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: WIG20 oraz WIG20TR. Decyzja władz GPW potwierdziła fakt, że Enea jest jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Indeks WIG20 jest głównym wskaźnikiem koniunktury, a także głównym indeksem i instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych i opcji.

Enea SA pozyskała 1 mld zł dzięki pierwszej emisji obligacji w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld zł. Papiery wartościowe wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności.

Grupa Enea upraszcza i optymalizuje swoją strukturę. Kluczowe spółki Grupy zmieniły nazwy na: Enea Oświetlenie (d. Eneos), Enea Pomiary (d. Energomiar), Enea Logistyka (d. BHU) i Enea Serwis (d. Energobud Leszno. Wszystkie spółki, z wyjątkiem dystrybucyjnej, używają tego samego logotypu.

Uruchomienie nowego serwisu internetowego www.enea.pl. Serwis został odświeżony z myślą o Kliencie i w odpowiedzi na ich oczekiwania. Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że Klienci oczekują wprowadzenia obsługi internetowej oraz szerszej oferty produktowej i usług z możliwością zakupu na urządzeniach mobilnych.

KWIECIEŃ

Budowa bloku nr 11 w Kozienicach została nagrodzona podczas uroczystej gali Liderów Świata Energii. Kapituła konkursu wyróżniła projekt za innowacyjność i ekologiczne rozwiązania, dzięki którym produkcja będzie się odbywać przy znacznie mniejszym zużyciu węgla i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji. Decyzja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki jest zgodna ze strategią korporacyjną Enei, która zakłada koncentrację Grupy na działalności podstawowej.

 

15 kwietnia Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia nabyły od PGE po 10% udziałów w PGE EJ 1 – spółce celowej, która będzie pełniła rolę operatora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni o mocy około 3.000 MWe.

27 kwietnia agencja Fitch Ratings podtrzymała dla spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A (pol)” ze stabilną perspektywą. 29 października Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka.

Enea wprowadziła na rynek produkt dla Klientów indywidualnych: ENERGIA+ Zdrowie. Wraz z gwarancją stałych stawek opłata za energię elektryczną, Klienci zyskają prawo do korzystania z programu partnerskiego na usługi medyczne świadczone przez firmę LUX MED.

MAJ

Enea rozpoczęła w maju działalność na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Dzięki wyspecjalizowanej spółce Enea Trading jest obecna zarówno na rynku SPOT – EPEX SPOT (European Power Exchange), jak i na rynku terminowym – EEX (European Energy Exchange).

29 maja Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Enei kredyt w wysokości 946 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Program inwestycyjny Enei realizowany w latach 2015-2017 przyczyni się do zwiększania konkurencyjności i bezpieczeństwa dystrybucji w tej części kraju.

Enea Oświetlenie zorganizowała kolejną edycję targów „Więcej światła” w Kołobrzegu. To doroczne spotkanie z branży, podczas którego wiodący producenci prezentują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zakresu oświetlenia drogowego i dekoracyjnego.

Enea została partnerem strategicznym konkursu ENERGIA+ !nnowacje. Zadaniem uczestników było zaproponowanie najbardziej innowacyjnego pomysłu, który docelowo zostanie zastosowany w Grupie Enea.

Enea Logistyka podpisała umowę stowarzyszeniową z Grupą Zakupową Elektro-Holding z Wielunia. Określa ona warunki przyszłej współpracy w zakresie handlu towarami branży elektrotechnicznej. Dzięki temu Enea Logistyka zyskała dodatkowy potencjał i szansę rozwoju.

CZERWIEC

Enea Operator przyłączyła do sieci jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Farma o mocy 1,45 MW zajmuje powierzchnię około hektara. Tworzy ją ponad sześć tysięcy paneli. Nowa instalacja może wyprodukować rocznie energię wartą nawet 400 tys. zł, a ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery szacuje się na 1300 ton rocznie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód rozpoczęło działalność w ramach Grupy Enea jako spółka zależna Enei Wytwarzanie. PEZ Zachód świadczy usługi na rzecz Segmentu Ciepło m.in. w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należącej do MPEC Ciepłowni Zachód.

LIPIEC

Grupa Enea oraz Tauron podpisały list intencyjny dotyczący możliwej współpracy w obszarze źródeł odnawialnych. Zakłada on powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie szczegółów.

Enea została laureatem plebiscytu gospodarczego „Proud of You – Dumni z Was” w kategorii „Najlepsze Usługa” oraz „Duma Regionu”. Idea plebiscytu jest integrowanie biznesu oraz nawiązanie i wzmacnianie relacji gospodarczych. W konkursie wyróżniane są najlepsze przedsiębiorstwa za wkład w rozwój regionu. Plebiscyt zorganizował magazyn Biznes Regionów | The Regions’ Business.

 

SIERPIEŃ

11 sierpnia Enea wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,47 na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,2%.

Enea Oświetlenie zakończyła budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych w Szczecinie. Panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane na czterech budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zaprojektowano tak, by wyprodukowana energia zużywana była na potrzeby własne budynków. Inicjatywa w Szczecinie miała na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Farma zlokalizowana w centralnej Polsce składać się będzie z 12 turbin wiatrowych – każda z nich o mocy 3 MW. Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji.

WRZESIEŃ

18 września zawiązana została spółka Centralny System Wymiany Informacji, której celem jest wdrożenie jednolitego standardu wymiany informacji między uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej.

29 września została zawiązana spółka Enea Innovation, której celem jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea determinującej interes Grupy w zakresie wdrażania innowacji.

Na początku września w Łagowie (woj. lubuskie) odbyła się zorganizowana przez Eneę Operator Konferencja „Prace Pod Napięciem”. Podsumowano na niej zakończony, pięcioletni projekt propagujący, wdrażający i upowszechniający prace pod napięciem. Spotkanie było również okazją do podsumowania czterech edycji konkursu na najlepszą brygadę elektromonterską pracującą bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej.

Zakończyła się przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Międzychód-Sieraków. 22 września odbyło się jej uroczyste włączenie do ruchu. Zmodernizowana linia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego na terenie woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Na modernizację Enea Operator przeznaczyła 13,5 mln zł.

PAŹDZIERNIK

29 października Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią. Współtworzenie nowoczesnego koncernu paliwowo-energetycznego zapewniło Bogdance stabilną przyszłość, a Enea zagwarantowała sobie bezpieczne dostawy paliwa po konkurencyjnej cenie.

Enea uruchomiła nowy kanał sprzedaży online. Klienci indywidualni Enei mogą zawierać umowę przez internet z gwarantowaną, stałą ceną za energię oraz dodatkowymi korzyściami jak ENERGIA + Zdrowie, ENERGIA+ Pewna cena i ENERGIA+ Oszczędności.

LISTOPAD

Enea podpisała z Politechniką Poznańską list intencyjny, który otwiera drogę do wspólnego poszukiwania innowacyjnych projektów i współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym.

Enea Oświetlenie zakończyła finansowaną środkami spółki modernizację oświetlenia Starego Rynku w Poznaniu. Na 32 latarniach, w miejsce lamp sodowych zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe. Światło o neutralnej białej barwie prawie pięciokrotnie mocniej oświetla chodniki, a ponad siedmiokrotnie płytę Starego Miasta. Dzięki modernizacji poprawi się nie tylko jakość oświetlenia, ale i bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

   

GRUDZIEŃ

Spółka Hotel Edison w Baranowie została sprzedana. Decyzja o wyłączeniu Hotelu Edison z Grupy była naturalną konsekwencją ograniczania zaangażowania w przedsięwzięcia niezwiązane z podstawową działalnością Grupy.

Komitet Zarządzania zatwierdził 18 grudnia Plan Rzeczowo-Finansowy na 2016 r., w tym Plan Inwestycyjny na lata 2016 i 2017 dla Enei Operator. Enea Operator planuje zrealizować inwestycje na kwoty 841 mln zł w 2016 r. i 949 mln zł w 2017 r.

Mirosław Kowalik został nowym prezesem Enei. Mirosław Kowalik jest menedżerem z dużym doświadczeniem w energetyce. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu w SNC-Lavalin Polska. Przez wiele lat był dyrektorem sprzedaży i marketingu w Alstom Power w Polsce.

   
Polski

OZE

OZE

Wykorzystywane przez nas źródła energii odnawialnej (w skrócie OZE), to spalania i współspalania biomasy, elektrownie wodne, farmy wiatrowe i biogazownie.

Moce wytwórcze Grupy Enea

Całkowita moc zainstalowana w OZE: 134,31 MW

Ilość energii wytworzonej z OZE w Enei Wytwarzanie: 303 838,813 MWh

 

Ilość energii wytworzonej z kogeneracji w Enei Wytwarzanie: 523 488,352 MWh

 

Tabela 19. Wytwarzanie przez Grupę Enea energii elektrycznej (netto) z odnawialnych źródeł energii [GWh]

   20142015
Współspalanie biomasy   476 255
  Zmiana [%]   -46,4%
Spalanie biomasy   294 309
  Zmiana [%]   5,10%
Elektrownie wodne   115,5 109
  Zmiana [%]   -3,50%
Farmy wiatrowe   154,66 162
  Zmiana [%]   14,90%
Biogazownie   10,464 14
  Zmiana [%]   55,60%
 

Najważniejsze inicjatywy w obszarze OZE

Inwestujemy w rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tabela 19. Dotychczasowe i planowane nakłady inwestycyjne Enei w odnawialne źródła energii

 201420152016
Nakłady inwestycyjne w OZE 13,1 mln zł 94,3 mln zł 298,8 mln zł
 

Kwoty te przeznaczyliśmy w 2015 r. przede wszystkim na rozwój nowych źródeł energii w obszarach energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, modernizację obiektów elektrowni wodnych oraz biogazu.

 

W 2015 r. w Segmencie OZE prowadziliśmy intensywne działania w obszarze akwizycji projektów wiatrowych. 7 sierpnia 2015 r. zawarliśmy przedwstępną umowę kupna 100 % udziałów w spółce, która prowadzi budowę farmy wiatrowej o mocy 36 MW.

W 2015 r. realizowaliśmy także inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 14,1 MW w miejscowości Lubno k. Gorzowa Wielkopolskiego. Kontynuujemy również prace nad pilotażowym projektem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Jastrowie.

Polski

Woda i surowce

Woda i surowce

Główne surowce, jakie wykorzystujemy w naszej codziennej działalności to: biomasa, węgiel, mazut i olej opałowy lekki. Mazut i olej opałowy lekki kupujemy w Polsce. Pozostałe surowce nabywamy zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Największych zakupów dokonuje Enea Wytwarzanie, ponieważ posiada największe bloki wytwarzające energię.

 

Tabela 16. Główne surowce wykorzystywane przez Eneę Wytwarzanie w 2014 i 2015 r.

     

Tabela 17. Łączny pobór wody w spółkach Grupy Enea w mᶾ w 2015 r.

 Jednostka2015
Enea SA m3 4075
Enea Operator m3 64134,81
Enea Wytwarzanie m3 1 801 483 624
Elektrociepłownia Białystok m3 24 866
MEC Piła m3 5 677
PEC Oborniki m3 2334,5
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK m3 25135
Enea Pomiary m3 659
Enea Oświetlenie m3 936
Enea Logistyka m3 1264
PEC Zachód m3 1097,5
Enea Centrum* m3 brak danych
Enea Serwis m3 14850
Enea Trading ** m3 brak danych

* Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek
** Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.

PEC Zachód m3 1097,5
ENEA Centrum* m3 brak danych
Enea Serwis m3 14850
Enea Trading ** m3 brak danych
* Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek
* * Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
 

Tabela 18. Odpady w podziale na typ odpadu [Mg] w 2015 r.

 Typ odpadu Jednostka2015
Enea SA      
  Odpady niebezpieczne Mg 3,89
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 1,444
Enea Operator      
  Odpady niebezpieczne Mg 334,839
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 4068,837
Elektrociepłownia Białystok      
  Odpady niebezpieczne Mg 5,813
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 304,229
Enea Wytwarzanie      
  Odpady niebezpieczne Mg 55,759
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 590399,653
MEC Piła      
  Odpady niebezpieczne Mg 2,5
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 4751,3
PEC Oborniki      
  Odpady niebezpieczne Mg 0,02
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 831,7
PEC Zachód      
  Odpady niebezpieczne Mg brak danych
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
Enea Pomiary      
  Odpady niebezpieczne Mg 0,014
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 1,01
Enea Logistyka      
  Odpady niebezpieczne Mg 7,488*
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 6,330*
Enea Trading      
  Odpady niebezpieczne Mg brak danych
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
Enea Serwis      
  Odpady niebezpieczne Mg 500,999
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 838,273
Enea Oświetlenie      
  Odpady niebezpieczne Mg 4,141
  Odpady inne niż niebezpieczne * Mg 176,04
Enea Centrum      
  Odpady niebezpieczne Mg brak danych
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK      
  Odpady niebezpieczne Mg a. 3,50 Mgb. 520 m³
  Odpady inne niż niebezpieczne Mg 0,043

* Powyższe wielkości uwzględniają odpady wytworzone przez Spółkę a także odpady zbierane przez ENEA Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek ENEA oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne (zużyte źródła światła) przekazywane były do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o. z Torunia, natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.
** Spółka Enea Centrum nie prowadzi ewidencji wytwarzania odpadów, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy Kapitałowej oraz od firmy Rentall.
*** Powyższe wielkości uwzględniają odpady zbierane przez Enea Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek Enea oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne przekazywane są do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o., natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.
**** W związku z wejściem nowej ustawy tzw. „śmieciowej” spółka nie otrzymuje faktur, a jedynie płaci opłatę stałą na rzecz gminy według deklaracji, w której wykazuje się pojemność i ilość posiadanych pojemników. Stąd brak danych odnośnie konkretnej ilości odbieranych odpadów.
***** Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła oraz energii cieplnej w PEC Oborniki 

    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 590399,653
  MEC Piła      
    Odpady niebezpieczne Mg 2,5
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 4751,3
  PEC Oborniki      
    Odpady niebezpieczne Mg 0,02
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 831,7
  PEC Zachód      
    Odpady niebezpieczne Mg brak danych
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
  Enea Pomiary      
    Odpady niebezpieczne Mg 0,014
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 1,01
  Enea Logistyka      
    Odpady niebezpieczne Mg 7,488*
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 6,330*
  Enea Trading      
    Odpady niebezpieczne Mg brak danych
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
  Enea Serwis      
    Odpady niebezpieczne Mg 500,999
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 838,273
  Enea Oświetlenie      
    Odpady niebezpieczne Mg 4,141
    Odpady inne niż niebezpieczne * Mg 176,04
  ENEA Centrum      
    Odpady niebezpieczne Mg brak danych
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg brak danych
  Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK      
    Odpady niebezpieczne Mg a. 3,50 Mgb. 520 m³
    Odpady inne niż niebezpieczne Mg 0,043
 

*Powyższe wielkości uwzględniają odpady wytworzone przez Spółkę a także odpady zbierane przez ENEA Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek ENEA oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne (zużyte źródła światła) przekazywane były do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o. z Torunia, natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi.

**Spółka Enea Centrum nie prowadzi ewidencji wytwarzania odpadów, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy Kapitałowej oraz od firmy Rentall.

***Powyższe wielkości uwzględniają odpady zbierane przez Enea Logistyka Sp. z o.o. od innych jednostek Enea oraz wynikające z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Powyższe wielkości nie obejmują odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne przekazywane są do utylizacji przez ABBA Ekomed Sp. z o.o., natomiast odpady inne niż niebezpieczne podlegają odzyskowi

**** W związku z wejściem nowej ustawy tzw. „śmieciowej” spółka nie otrzymuje faktur, a jedynie płaci opłatę stałą na rzecz gminy według deklaracji, w której wykazuje się pojemność i ilość posiadanych pojemników. Stąd brak danych odnośnie konkretnej ilości odbieranych odpadów.

 
Polski

Emisje

Emisje

Zgodność z unijnymi wytycznymi

Zgodnie z unijną Dyrektywą 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nas zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń. Przygotowywaliśmy się do tego od wielu lat, inwestując w modernizację instalacji ograniczających emisje tlenków siarki, azotu i pyłu. Przed nami kolejny etap prac minimalizujących emisje do powietrza.

 

Elektrownia Kozienice przystąpiła również do Przejściowego Planu Krajowego w zakresie emisji SO2 i pyłu, który obowiązuje do 30 czerwca 2020 r..

Link do informacji o Przejściowym Planie Krajowym na stronie Ministerstwa: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/przejsciowy-plan-krajowy/

 

Poziom emisji gazów i pyłów

W 2015 r. w Elektrowni Kozienice:

Dla redukcji tlenków siarki: uruchomiliśmy czwartą instalację odsiarczania spalin

Dla redukcji tlenków azotu: zabudowaliśmy instalację katalitycznego odazotowania (SCR) spalin na 4 blokach 200MW (z osiągalnymi stężeniami poniżej 100mg/Nm3). Instalacje odazotowania mają zapewnić ok. 80%-ową redukcję tlenków azotu w spalinach.

Dla redukcji emisji pyłu: zapewniliśmy możliwość dwustopniowego odpylania dzięki wysokosprawnym elektrofiltrom oraz instalacjom odsiarczania spalin.

 

Na lata 2016-2018 planujemy zabudowanie w Elektrowni Kozienice instalacji na pozostałych trzech blokach o mocy 200 MW oraz dwóch blokach o mocy 500MW.

 

Z kolei Elektrociepłownia Białystok sukcesywnie modernizuje sieci przesyłowe oraz węzły cieplne w celu poprawy efektywności dostarczania ciepła zgodnie z założeniami zawartymi w „Planie rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2013-2018”. Modernizacje wpływają zarówno na poziom zużycia energii, jak i na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

   

Tabela 13. Poziom emisji dwutlenku węgla w spółkach segmentu wytwarzanie [Mg] i wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla w 2015 r.

Nazwa spółkiPoziom emisji CO2 [Mg]Wskaźnik emisyjności
Enea Wytwarzanie 11 719 892,61 857 kg/MWh
Elektrociepłownia Białystok 33 196,00 197 kg/MWh lub 55 kg/GJ
PEC Oborniki 12 940,25 109,06 kg/GJ
MEC Piła 74 699,60 91,47 kg/GJ
Enea Wytwarzanie 11 719 892,61 857 kg/MWh
Elektrociepłownia Białystok 33 196,00 197 kg/MWh lub 55 kg/GJ
PEC Oborniki 12 940,25 109,06 kg/GJ
MEC Piła 74 699,60 91,47 kg/GJ
 

Tabela 14. Poziom emisji tlenków siarki i azotu w spółkach segmentu Wytwarzanie [Mg] w 2015 r.

Nazwa spółkiTlenki siarki [Mg]Tlenki azotu [Mg]
Enea Wytwarzanie 32 188 16 989
Elektrociepłownia Białystok 10 71
PEC Oborniki 45,46 23,94
MEC Piła 116,7647498 48,086101
 

Tabela 15. Uprawnienia do emisji CO2 w jednostkach wytwórczych [tony CO2] w 2014 i 2015 r. *

 Stan na 31 grudnia 2014 r.Stan na 31 grudnia 2015 r.
Ilość darmowych uprawnień do emisji CO2 5 921 554 3 413 076
Ilość uprawnień do emisji CO2 nabyta na rynku wtórnym 5 326 118 8 306 817
Suma uprawnień emisji CO2 11 247 672 11 719 893
Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień 52,6 % 29,1 %

*Ujęcie księgowe

*Ujęcie księgowe

 

Ważne inwestycje

BIAŁYSTOK: 27,7 mln zł kosztowała instalacja, która odzyskuje ciepło ze spalin powstałych przy spalaniu biomasy w Elektrociepłowni Białystok. To pierwsza na taką skalę instalacja w Polsce. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska docenił szwedzki Ambasador ds. Ekologii Jan Olsson. Podczas sympozjum naukowo-technicznego w Białymstoku, które było poświęcone najnowszej ekologicznej inwestycji Enei, zwrócił on uwagę na dużą wagę polsko – szwedzkiej współpracy przy tym innowacyjnym projekcie.

 

Zastosowana technologia odzyskiwania ciepła ze spalin pozwala zwiększyć produkcję ciepła z kotła biomasowego bez dodatkowego zużycia paliwa. Dzięki inwestycji w nowoczesny system odzysku ciepła, Enea Wytwarzanie znacznie zredukowała emisję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększyła swoją wydajność. Szacowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi ok. 20 tysięcy ton rocznie.

 

PIŁA: Wybudowana w MEC Piła kogeneracyjna elektrociepłownia to jeden z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w kraju. Może ona produkować

jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej oraz ok. 10 MWe energii elektrycznej. Jest zasilana gazem ziemnym.

Jej uruchomienie zmniejszyło zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych, przyczyniając się do redukcji ilości spalanego węgla, emisji pyłów, tlenków siarki i CO2 do atmosfery.

Polski

Energia

Energia

 

Tabela 12. Całkowite zużycie energii elektrycznej w 2015 r. (MWh)

Nazwa spółkiMWh
Enea SA 1 029,061
Enea Wytwarzanie 1 117 501
MEC Piła 3 940,80
PEC Oborniki 599,16
MPEC Białystok 6 209
Enea Operator potrzeby własne spółki – 38 821 MWh, straty w sieci spółki – 1 382 544 MWh
Enea Centrum** brak danych
Enea Trading * brak danych
Enea Serwis 1 618,12
Enea Logistyka 524,79
Enea Oświetlenie 201
Enea Pomiary 282,2
Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK 453,042
PEC Zachód 35,7

* Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
** Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy oraz od firmy Rentall.

 
* Enea Trading nie posiada własnych pomieszczeń biurowych. Pomieszczenia są wynajmowane od Enea SA, Enea Wytwarzanie oraz Enea Serwis. Koszty eksploatacyjne są ujęte w kwocie czynszu.
** Enea Centrum nie prowadzi ewidencji zużycia energii, gdyż nie jest właścicielem biur, z których korzysta – dzierżawi biura (stanowiska pracy) od innych spółek z Grupy oraz od firmy Rentall.
 

Dobra praktyka: Rozwiązania energooszczędne

W związku z modernizacją bloków nr 1 i 2 Elektrowni Kozienice wymieniliśmy wentylatory spalin na kotle nr 1 i 2. Zastosowaliśmy bardziej ekonomiczny sposób regulacji ich wydajności. Zabudowa nowych wentylatorów spalin wraz z wymianą napędu oraz nowy sposób regulacji prędkości obrotowej silnika napędzającego wentylator pozwala zaoszczędzić znaczącą ilość energii pobieranej przez silnik.

 

W Elektrociepłowni Białystok obniżyliśmy zużycie energii dzięki modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. Dokonano wymiany części odcinków sieci kanałowej na sieci w technologii preizolowanej i modernizacji układów pompowych w węzłach cieplnych, co przyczynia się do zmniejszenia strat energii podczas przesyłu ciepła.

Polski

Środowisko

Środowisko

Procesy produkcji energii i jej dystrybucji wiążą się z wpływem na środowisko. Efektywność monitorowania wpływu na środowisko i wdrażanych rozwiązań minimalizujących nasz wpływ na zasoby naturalne, przekładają się na stan ekosystemów, ale również na przyszłość naszej działalności biznesowej. Rosną oczekiwania regulatorów, Klientów i otoczenia społecznego wobec naszej branży.

Wpisujemy w naszą działalność różnorodne programy i inicjatywy związane z zarządzaniem wpływem na środowisko i minimalizacją tego wpływu. Kierujemy się licznymi regulacjami, podejmujemy wiele dobrowolnych zobowiązań.

Ochrona środowiska w systemie zarządzania

 

Kwestie ochrony środowiska należą do priorytetów zaktualizowanej w 2015 r. Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea na lata 2014 – 2020. Do celów strategii należą m.in.:

• Inwestycje środowiskowe, które umożliwiają kontynuację pracy aktywów wytwórczych po 2015 r.

• Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE)

• Rozwój źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych.

Cele strategiczne przekładają się na kompleksowe systemy zarządzania i projekty inwestycyjne. Wpływają one również na codzienną działalność każdego z naszych pracowników. Podkreślają to naczelne zasady zawarte w „Kodeksie etyki Grupy Kapitałowej ENEA”.

Wysoką jakość procesów związanych z ochroną środowiska zapewnia wdrożona Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Jest ona zgodna z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną oraz wytwarzania i dostarczania ciepła. Wyznacza ona m.in. cele i obowiązki ochrony środowiska Elektrowni Kozienice, Elektrociepłowni Białystok i pozostałych jednostek wytwarzania energii Enei Wytwarzanie.

Kliknij, aby poznać listę instrukcji i procedur, jakimi kieruje się Enea Wytwarzanie monitorując oddziaływania środowiskowe.

 

Instrukcja Monitorowania środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne.

Instrukcja Zarządzanie danymi z zakresu ochrony środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok.

Procedura Monitorowanie środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo.

Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z Procedurą Monitorowania emisji CO2 w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok.

Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z Procedurami monitorowania emisji CO2 w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne:

    a) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla i biomasy,

     b) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla (metoda bilansu masowego),

     c) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania mazutu,

     d) Monitorowanie emisji CO2 z procesu odsiarczania spalin,

     e) Procedura nadzoru nad realizacja planu monitorowania,

      f) Procedura zarzadzania ryzykiem w procesie monitorowania emisji CO2,

      g) Procedura szacowania niepewności danych dotyczących działalności w procesie  monitorowania emisji CO2.

Instrukcja Zasady gospodarki odpadami w  Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne.

Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok .

Instrukcja gospodarowania odpadami w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo.

   

Kluczowe inwestycje

W 2015 r. zrealizowaliśmy ważne dla stanu środowiska naturalnego inwestycje. Należą do nich między innymi:

Uruchomienie Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS IV) w Elektrowni Kozienice – od 1 stycznia 2016 r. odsiarczane są wszystkie spaliny

Budowa instalacji katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok

Instalacja odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego w Elektrociepłowni Białystok

Budowa gazowego bloku kogeneracyjnego w MEC Piła

Nasza największa inwestycja – budowa bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice – wykorzystuje najnowocześniejsze instalacje związane z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami podczas produkcji energii.

Obejrzyj film Discovery Chanel o Elektrowni Kozienice i sprawdź, czy energia z węgla może być przyjazna środowisku: Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=NStMdla4gQU.

Nasze najważniejsze inwestycje rozpoczynane lub kontynuowane w 2016 r.:

Za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących zarządzania wpływem na środowisko nie nałożono na nas w 2015 r. żadnych kar pieniężnych.

Polski

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

W Grupie Enea pracuje prawie 15 tys. pracowników. Wielu z nich działa społecznie i realizuje projekty, które zmieniają na lepsze otaczającą nas wszystkich rzeczywistość. Od 2011 r. wspieramy w systemowy sposób dobrowolne zaangażowanie społeczne naszych pracowników poprzez program wolontariatu pracowniczego.

 

Z działań licznego grona naszych wolontariuszy od początku istnienia programu wolontariatu skorzystało w ciągu prawie 6000 godzin około 97 tys. beneficjentów.

W 2015 r. wolontariusze Grupy Enea przeznaczyli na wolontariat 116,5 godzin na rzecz prawie 2650 beneficjentów, z czego 2300 zostało przeszkolonych w ramach ratownictwa przedmedycznego.

 

W promocję wolontariatu pracowniczego zaangażował się członek zarządu spółki Enea SA, przystępując do Koalicji „Prezesi-Wolontariusze”. To inicjatywa, która skupia liderów biznesu wokół cennych wartości, takich jak współpraca na rzecz dobra wspólnego.

 

Wolontariat kompetencyjny

Realizując wolontariat kompetencyjny nasi pracownicy-wolontariusze mogą podzielić się swoją profesjonalną wiedzą i umiejętnościami. W 2015 r. nasi pracownicy brali udział w dwóch programach wolontariatu kompetencyjnego. Przeszkolili oni wiele osób, w tym dzieci i młodzież, z zasad bezpiecznego obchodzenia się z prądem oraz udzielania pomocy przedmedycznej. Wolontariusze uczyli udzielania pierwszej pomocy również pracowników naszych spółek.

Nie taki prąd straszny

„Nie taki prąd straszny” do program, który przygotowaliśmy dla najmłodszych, czyli dzieci w wieku od 3 do 9 lat. Nasi pracownicy – wolontariusze prowadzą lekcje w szkołach i uatrakcyjniają je ciekawymi doświadczeniami np. uzyskują prąd z ziemniaka czy napoju gazowanego.

 

Pierwsza pomoc

Z naszego programu „Pierwsza pomoc” mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Wolontariusze - ratownicy przedmedyczni uczą, jak należy zareagować, gdy jest się świadkiem nieszczęśliwego zdarzenia np. zasłabnięcia czy zawału serca. Przekazują wiedzę teoretyczną i ćwiczą umiejętności praktyczne, pozwalające na podejmowanie szybkich działań ratunkowych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Pokazy prowadzili, używając profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

 

Wolontariat akcyjny

Angażujemy się do pomocy przy jednorazowych akcjach, kwestach, festynach, wycieczkach i przy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych.

Polski

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Enea jest firmą związaną z północno-zachodnią Polską i zawsze była aktywnym członkiem społeczności, w której wyrosła. Mamy świadomość, że ponosimy szczególną odpowiedzialność za społeczności lokalne w regionach, w których znajdują się spółki Grupy. Z tego względu, poprzez działalność Fundacji Enea oraz działania wolontariackie naszych pracowników, aktywnie angażujemy się w ważne społecznie cele i inicjatywy.

 

Zasady współpracy ze społecznościami

Zależy nam, aby nasze zaangażowanie społeczne było oparte na jasnych zasadach. Dlatego w 2014 r. powołaliśmy Fundację Enea, która w oparciu o statut, regulamin organizacyjny oraz regulamin przyznawania wsparcia, odpowiada za aktywność w obszarze zaangażowania społecznego. Fundacja realizuje zarówno projekty autorskie, jak i koordynuje wolontariat pracowniczy całej Grupy.

 

W 2015 r. Fundacja Enea wsparła ważne cele i inicjatywy społeczne darowiznami o łącznej kwocie 960 200 zł.

 

Główne obszary działania Fundacji Enea:

 

Regulamin udzielania wsparcia jest dostępny na stronie Fundacji. [https://www.enea.pl/pl/grupaEnea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji]

Ponadto w 2015 r. Grupa Enea rozwijała program ENEA Akademia Sportu, dedykowany dzieciom i młodzieży z czterech województw działających na terenie dystrybucyjnym Enei.

W jego ramach:

73 szkoły z woj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego były objęte działaniami Akademii

2100 dzieci skorzystało z zajęć sportowych (pozalekcyjnych lub realizowanych na terenie partnerskich klubów sportowych)

dla szkół uczestniczących w programie zorganizowano konkurs „ENERGIA + Aktywne szkoły”

 

Zwycięzcom przekazaliśmy bony na zakup sprzętu sportowego.

Sponsoring

Grupa Enea prowadzi liczne projekty sponsoringowe. Budujemy w ten sposób rozpoznawalność marki i wspieramy realizację celów biznesowych, wspierając jednocześnie cenione przez nas, naszych Klientów i społeczności lokalne obszary kultury i sportu.

 

W 2015 r. spółka Enea SA zrealizowała 43 projekty sponsoringowe w 487 miastach Polski, docierając do miliona bezpośrednich uczestników wydarzeń.

Byliśmy aktywnym sponsorem takich wydarzeń i inicjatyw sportowych, jak: • Enea Challenge Poznań i cykl zawodów triathlonowych Enea Tri Tour. • Herbalife Ironman 70.3 Gdynia. • Żużlowa Reprezentacja Polski i inne projekty żużlowe. • Stelmet BC Zielona Góra. • Enea AZS Poznań. Byliśmy sponsorem takich wydarzeń i projektów kulturalnych, jak m.in.: • Enea Perfect Tour – ogólnopolska trasa koncertowa z okazji 35-lecia zespołu Perfect. • Enter Enea Festival. • Spring Break. • Malta Festival Poznań. • Teatr Wielki w Poznaniu. Byliśmy sponsorem i organizatorem takich wydarzeń i projektów, jak m.in.:   • Enea Akademia Sportu (projekt realizowany wspólnie z Fundacją Enea). • EneaMini Cup – piłkarskie rozgrywki dla najmłodszych. • Projekt „Energia+Iskrzące emocje” – projekt rozpoczęty w 2015 r., którego celem jest zaktywizowanie obecności marki w sezonie zimowym dzięki Enea Truck i wydarzeniom promocyjnym organizowanym na polskich Lodowiskach.
 
Polski

Strony