Jesteś tutaj

Standardy etyczne

Wartości firmowe

Wspólnie z naszymi pracownikami opracowaliśmy cztery kluczowe wartości korporacyjne, na których opieramy naszą działalność. Są to: uczciwość, kompetencja, odpowiedzialność, bezpieczeństwo.

Rok 2015 ogłosiliśmy Rokiem Wartości Grupy Enea.

Aby pokazać praktyczne zastosowanie i codzienny wymiar naszych wartości korporacyjnych, zaproszono do współpracy niekwestionowany autorytet w dziedzinie etyki, pomysłodawcę i inicjatora projektu Szlachetna Paczka, ks. Jacka Stryczka. Pokłosiem spotkania świątecznego było przesłanie ks. Stryczka zawarte w krótkich filmach, które stanowią cykl czterech mini wykładów. Cykl jest dostępny na naszych stronach intranetowych

Kodeks etyki

Wartości firmy jak i standardy postępowania zawodowego pracowników zawarte są wKodeksie etyki Grupy Kapitałowej ENEA.

Kodeks określa oczekiwane postawy, a tym samym zobowiązania wobec współpracowników oraz wobec partnerów biznesowych.

Wszyscy pracownicy Grupy otrzymali w styczniu 2014 r. kodeks w wersji drukowanej, a jego wdrożenie wspiera udostępniony w intranecie cykl szkoleń e-learningowych. W Enei SA od 2013 roku przeprowadzanie są szkolenia dla każdej nowozatrudnionej osoby.

Kliknij i zobacz cykl krótkich filmów promujących treść kodeksu. Każdy odcinek dotyczy innej zasady etycznej ujętej w kodeksie.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Wszelkie wątpliwości oraz nieprawidłowości można zgłaszać do Komisji ds. kodeksu etyki. Trzyosobowy skład komisji został wybrany przez pracowników w powszechnych wyborach.

Z Komisją ds. kodeksu etyki można skontaktować się na dwa sposoby:

  • poprzez e-mail na adres: etyka@enea.pl
  • lub poprzez formularz do zgłaszania wątpliwości etycznych i naruszeń kodeksu etyki dostępny na stronie www.enea.pl