Jesteś tutaj

Emisje

Zgodność z unijnymi wytycznymi

Zgodnie z unijną Dyrektywą 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nas zaostrzone normy emisji zanieczyszczeń. Przygotowywaliśmy się do tego od wielu lat, inwestując w modernizację instalacji ograniczających emisje tlenków siarki, azotu i pyłu. Przed nami kolejny etap prac minimalizujących emisje do powietrza.

Elektrownia Kozienice przystąpiła również do Przejściowego Planu Krajowego w zakresie emisji SO2 i pyłu, który obowiązuje do 30 czerwca 2020 r..

Poziom emisji gazów i pyłów

W 2015 r. w Elektrowni Kozienice:

Dla redukcji tlenków siarki: uruchomiliśmy czwartą instalację odsiarczania spalin

Dla redukcji tlenków azotu: zabudowaliśmy instalację katalitycznego odazotowania (SCR) spalin na 4 blokach 200MW (z osiągalnymi stężeniami poniżej 100mg/Nm3). Instalacje odazotowania mają zapewnić ok. 80%-ową redukcję tlenków azotu w spalinach.

Dla redukcji emisji pyłu: zapewniliśmy możliwość dwustopniowego odpylania dzięki wysokosprawnym elektrofiltrom oraz instalacjom odsiarczania spalin.

Na lata 2016-2018 planujemy zabudowanie w Elektrowni Kozienice instalacji na pozostałych trzech blokach o mocy 200 MW oraz dwóch blokach o mocy 500MW.

Z kolei Elektrociepłownia Białystok sukcesywnie modernizuje sieci przesyłowe oraz węzły cieplne w celu poprawy efektywności dostarczania ciepła zgodnie z założeniami zawartymi w „Planie rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego Białegostoku na lata 2013-2018”. Modernizacje wpływają zarówno na poziom zużycia energii, jak i na redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Stężenie zanieczyszczeń w Elektrowni Kozienice w 2015r.

  • Stężenie SOx było 15% niższe od stężenia dopuszczalnego
  • Steżenie NOx było o 24% niższe od stężenia dopuszczalnego
  • Steżenie pyłu byłu o 56% niższe od stężnia dopuszczalnego

Poziom emisji dwutlenku węgla w spółkach segmentu wytwarzanie [Mg] i wskaźnik emisyjności dwutlenku węgla w 2015 r.

Nazwa spółkiPoziom emisji CO2 [Mg]Wskaźnik emisyjności
Enea Wytwarzanie 11 719 892,61 857 kg/MWh
Elektrociepłownia Białystok 33 196,00 197 kg/MWh lub 55 kg/GJ
PEC Oborniki 12 940,25 109,06 kg/GJ
MEC Piła 74 699,60 91,47 kg/GJ

Poziom emisji tlenków siarki i azotu w spółkach segmentu Wytwarzanie [Mg] w 2015 r.

Nazwa spółkiTlenki siarki [Mg]Tlenki azotu [Mg]
Enea Wytwarzanie 32 188 16 989
Elektrociepłownia Białystok 10 71
PEC Oborniki 45,46 23,94
MEC Piła 116,7647498 48,086101

Uprawnienia do emisji CO2 w jednostkach wytwórczych [tony CO2] w 2014 i 2015 r. *

 Stan na 31 grudnia 2014 r.Stan na 31 grudnia 2015 r.
Ilość darmowych uprawnień do emisji CO2 5 921 554 3 413 076
Ilość uprawnień do emisji CO2 nabyta na rynku wtórnym 5 326 118 8 306 817
Suma uprawnień emisji CO2 11 247 672 11 719 893
Pokrycie emisji przydziałem darmowych uprawnień 52,6 % 29,1 %

*Ujęcie księgowe

Ważne inwestycje

BIAŁYSTOK: 27,7 mln zł kosztowała instalacja, która odzyskuje ciepło ze spalin powstałych przy spalaniu biomasy w Elektrociepłowni Białystok. To pierwsza na taką skalę instalacja w Polsce. Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska docenił szwedzki Ambasador ds. Ekologii Jan Olsson. Podczas sympozjum naukowo-technicznego w Białymstoku, które było poświęcone najnowszej ekologicznej inwestycji Enei, zwrócił on uwagę na dużą wagę polsko – szwedzkiej współpracy przy tym innowacyjnym projekcie.

Zastosowana technologia odzyskiwania ciepła ze spalin pozwala zwiększyć produkcję ciepła z kotła biomasowego bez dodatkowego zużycia paliwa. Dzięki inwestycji w nowoczesny system odzysku ciepła, Enea Wytwarzanie znacznie zredukowała emisję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększyła swoją wydajność. Szacowane zmniejszenie emisji dwutlenku węgla wynosi ok. 20 tysięcy ton rocznie.

PIŁA: Wybudowana w MEC Piła kogeneracyjna elektrociepłownia to jeden z najnowocześniejszych zakładów tego rodzaju w kraju. Może ona produkować jednocześnie ok. 10 MWt energii cieplnej oraz ok. 10 MWe energii elektrycznej. Jest zasilana gazem ziemnym.

Jej uruchomienie zmniejszyło zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych, przyczyniając się do redukcji ilości spalanego węgla, emisji pyłów, tlenków siarki i CO2 do atmosfery.