Jesteś tutaj

Wsparcie i benefity

Nasi pracownicy mają możliwość korzystania z dodatkowych przywilejów i benefitów. Dodatkowe korzyści jakie odnoszą różnią się w zależności od spółki i są odpowiednio dopasowane do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz do możliwości spółki.

Wsparcie pracowników

 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Pracowniczy Program Inwestycyjny dla kadry kierowniczej
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Zapomogi zwrotne lub bezzwrotne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracownika i dzieci oraz do wycieczek grupowych
 • Wsparcie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej (zakup biletów do kin, teatrów, na imprezy sportowe)
 • Zakup paczek świąteczno-noworocznych dla dzieci do lat 15
 • Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • Dofinansowanie do wyżywienia zbiorowego 

Profilaktyka zdrowotna

 • Dodatkowe świadczenie zdrowotne- zapewnienie pracownikom opieki medycznej z zakresu medycyny pracy jak również – w zależności od podmiotu świadczącego usługi – dodatkowe świadczenia medyczne, których koszt pokrywa pracodawca
 • Akcje profilaktyczne dla pracowników i członków ich rodzin np. szczepionki przeciw grypie, badanie markerów nowotworowych 

Tańsza energia elektryczna

 • Prawo do ulgowej odpłatności za energię elektryczną po przepracowaniu 1 roku w Grupie ENEA
 • Prawo do korzystania z ulgowej odpłatności za energię elektryczną -  finansowanie odpłatności za energię elektryczną wykorzystywaną dla potrzeb gospodarstwa domowego w ilości nie przekraczającej 3000 kWh