Jesteś tutaj

Kalendarium 2015

Kalendarium 2015

STYCZEŃ

Uruchomienie pierwszego etapu wdrożenia nowego systemu SAP w czterech spółkach Grupy Kapitałowej: Enea SA, Enea Operator, Enea Centrum oraz Enea Trading.

LUTY

Uroczysty odbiór eko-instalacji w Elektrociepłowni Białystok – pierwszej na taką skalę inwestycji w Polsce. Układ Odzysku Ciepła odzyskuje ciepło ze spalin, jakie powstają przy spalaniu biomasy. Układ pozwala wyprodukować dodatkowe 385 tysięcy GJ ciepła rocznie bez dodatkowego wkładu paliwa.

MARZEC

Akcje Enei SA weszły do najważniejszych indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: WIG20 oraz WIG20TR. Decyzja władz GPW potwierdziła fakt, że Enea jest jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Indeks WIG20 jest głównym wskaźnikiem koniunktury, a także głównym indeksem i instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych i opcji.

Enea SA pozyskała 1 mld zł dzięki pierwszej emisji obligacji w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld zł. Papiery wartościowe wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności.

Grupa Enea upraszcza i optymalizuje swoją strukturę. Kluczowe spółki Grupy zmieniły nazwy na: Enea Oświetlenie (d. Eneos), Enea Pomiary (d. Energomiar), Enea Logistyka (d. BHU) i Enea Serwis (d. Energobud Leszno. Wszystkie spółki, z wyjątkiem dystrybucyjnej, używają tego samego logotypu.

Uruchomienie nowego serwisu internetowego www.enea.pl. Serwis został odświeżony z myślą o Kliencie i w odpowiedzi na ich oczekiwania. Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że Klienci oczekują wprowadzenia obsługi internetowej oraz szerszej oferty produktowej i usług z możliwością zakupu na urządzeniach mobilnych.

KWIECIEŃ

Budowa bloku nr 11 w Kozienicach została nagrodzona podczas uroczystej gali Liderów Świata Energii. Kapituła konkursu wyróżniła projekt za innowacyjność i ekologiczne rozwiązania, dzięki którym produkcja będzie się odbywać przy znacznie mniejszym zużyciu węgla i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.

Spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji. Decyzja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki jest zgodna ze strategią korporacyjną Enei, która zakłada koncentrację Grupy na działalności podstawowej.

 

15 kwietnia Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia nabyły od PGE po 10% udziałów w PGE EJ 1 – spółce celowej, która będzie pełniła rolę operatora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni o mocy około 3.000 MWe.

27 kwietnia agencja Fitch Ratings podtrzymała dla spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A (pol)” ze stabilną perspektywą. 29 października Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka.

Enea wprowadziła na rynek produkt dla Klientów indywidualnych: ENERGIA+ Zdrowie. Wraz z gwarancją stałych stawek opłata za energię elektryczną, Klienci zyskają prawo do korzystania z programu partnerskiego na usługi medyczne świadczone przez firmę LUX MED.

MAJ

Enea rozpoczęła w maju działalność na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Dzięki wyspecjalizowanej spółce Enea Trading jest obecna zarówno na rynku SPOT – EPEX SPOT (European Power Exchange), jak i na rynku terminowym – EEX (European Energy Exchange).

29 maja Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Enei kredyt w wysokości 946 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Program inwestycyjny Enei realizowany w latach 2015-2017 przyczyni się do zwiększania konkurencyjności i bezpieczeństwa dystrybucji w tej części kraju.

Enea Oświetlenie zorganizowała kolejną edycję targów „Więcej światła” w Kołobrzegu. To doroczne spotkanie z branży, podczas którego wiodący producenci prezentują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zakresu oświetlenia drogowego i dekoracyjnego.

Enea została partnerem strategicznym konkursu ENERGIA+ !nnowacje. Zadaniem uczestników było zaproponowanie najbardziej innowacyjnego pomysłu, który docelowo zostanie zastosowany w Grupie Enea.

Enea Logistyka podpisała umowę stowarzyszeniową z Grupą Zakupową Elektro-Holding z Wielunia. Określa ona warunki przyszłej współpracy w zakresie handlu towarami branży elektrotechnicznej. Dzięki temu Enea Logistyka zyskała dodatkowy potencjał i szansę rozwoju.

CZERWIEC

Enea Operator przyłączyła do sieci jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Farma o mocy 1,45 MW zajmuje powierzchnię około hektara. Tworzy ją ponad sześć tysięcy paneli. Nowa instalacja może wyprodukować rocznie energię wartą nawet 400 tys. zł, a ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery szacuje się na 1300 ton rocznie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód rozpoczęło działalność w ramach Grupy Enea jako spółka zależna Enei Wytwarzanie. PEZ Zachód świadczy usługi na rzecz Segmentu Ciepło m.in. w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należącej do MPEC Ciepłowni Zachód.

LIPIEC

Grupa Enea oraz Tauron podpisały list intencyjny dotyczący możliwej współpracy w obszarze źródeł odnawialnych. Zakłada on powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie szczegółów.

Enea została laureatem plebiscytu gospodarczego „Proud of You – Dumni z Was” w kategorii „Najlepsze Usługa” oraz „Duma Regionu”. Idea plebiscytu jest integrowanie biznesu oraz nawiązanie i wzmacnianie relacji gospodarczych. W konkursie wyróżniane są najlepsze przedsiębiorstwa za wkład w rozwój regionu. Plebiscyt zorganizował magazyn Biznes Regionów | The Regions’ Business.

 

SIERPIEŃ

11 sierpnia Enea wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,47 na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,2%.

Enea Oświetlenie zakończyła budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych w Szczecinie. Panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane na czterech budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zaprojektowano tak, by wyprodukowana energia zużywana była na potrzeby własne budynków. Inicjatywa w Szczecinie miała na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Farma zlokalizowana w centralnej Polsce składać się będzie z 12 turbin wiatrowych – każda z nich o mocy 3 MW. Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji.

WRZESIEŃ

18 września zawiązana została spółka Centralny System Wymiany Informacji, której celem jest wdrożenie jednolitego standardu wymiany informacji między uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej.

29 września została zawiązana spółka Enea Innovation, której celem jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea determinującej interes Grupy w zakresie wdrażania innowacji.

Na początku września w Łagowie (woj. lubuskie) odbyła się zorganizowana przez Eneę Operator Konferencja „Prace Pod Napięciem”. Podsumowano na niej zakończony, pięcioletni projekt propagujący, wdrażający i upowszechniający prace pod napięciem. Spotkanie było również okazją do podsumowania czterech edycji konkursu na najlepszą brygadę elektromonterską pracującą bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej.

Zakończyła się przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Międzychód-Sieraków. 22 września odbyło się jej uroczyste włączenie do ruchu. Zmodernizowana linia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego na terenie woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Na modernizację Enea Operator przeznaczyła 13,5 mln zł.

PAŹDZIERNIK

29 października Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią. Współtworzenie nowoczesnego koncernu paliwowo-energetycznego zapewniło Bogdance stabilną przyszłość, a Enea zagwarantowała sobie bezpieczne dostawy paliwa po konkurencyjnej cenie.

Enea uruchomiła nowy kanał sprzedaży online. Klienci indywidualni Enei mogą zawierać umowę przez internet z gwarantowaną, stałą ceną za energię oraz dodatkowymi korzyściami jak ENERGIA + Zdrowie, ENERGIA+ Pewna cena i ENERGIA+ Oszczędności.

LISTOPAD

Enea podpisała z Politechniką Poznańską list intencyjny, który otwiera drogę do wspólnego poszukiwania innowacyjnych projektów i współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym.

Enea Oświetlenie zakończyła finansowaną środkami spółki modernizację oświetlenia Starego Rynku w Poznaniu. Na 32 latarniach, w miejsce lamp sodowych zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe. Światło o neutralnej białej barwie prawie pięciokrotnie mocniej oświetla chodniki, a ponad siedmiokrotnie płytę Starego Miasta. Dzięki modernizacji poprawi się nie tylko jakość oświetlenia, ale i bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

   

GRUDZIEŃ

Spółka Hotel Edison w Baranowie została sprzedana. Decyzja o wyłączeniu Hotelu Edison z Grupy była naturalną konsekwencją ograniczania zaangażowania w przedsięwzięcia niezwiązane z podstawową działalnością Grupy.

Komitet Zarządzania zatwierdził 18 grudnia Plan Rzeczowo-Finansowy na 2016 r., w tym Plan Inwestycyjny na lata 2016 i 2017 dla Enei Operator. Enea Operator planuje zrealizować inwestycje na kwoty 841 mln zł w 2016 r. i 949 mln zł w 2017 r.

Mirosław Kowalik został nowym prezesem Enei. Mirosław Kowalik jest menedżerem z dużym doświadczeniem w energetyce. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu w SNC-Lavalin Polska. Przez wiele lat był dyrektorem sprzedaży i marketingu w Alstom Power w Polsce.