Jesteś tutaj

List Prezesa

Mirosław KowalikSzanowni Państwo,

przekazuję w Państwa ręce „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Enea za 2015 rok”. Już po raz piąty dokładamy starań, aby publikacja ta rzetelnie odzwierciedlała nasz wpływ społeczny, środowiskowy oraz gospodarczy i była dla Państwa ciekawą lekturą.

Enea to jedna z największych grup surowcowo-energetycznych w Polsce. Jesteśmy renomowanym sprzedawcą, dystrybutorem i producentem energii elektrycznej oraz cieplnej. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów, a nasze sieci pokrywają 20 procent powierzchni kraju. Należymy również do grona największych pracodawców. Dlatego spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność: zarówno za naszych Pracowników i społeczności lokalne, jakość życia milionów Klientów, jak i za bezpieczeństwo energetyczne kraju.

W 2015 r. kontynuowaliśmy strategię umacniania naszej roli jako odpowiedzialnego partnera pozytywnych zmian gospodarczych. Koncentrujemy się na budowie i rozwoju silnej, innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej. Posiadamy pełny łańcuch wartości – od wydobycia węgla, przez wytwarzanie energii, po jej dystrybucję i sprzedaż. Inwestujemy również w modernizację i rozwój mocy wytwórczych, dywersyfikując ich źródła.

Duże zainteresowanie budzi realizowana przez nas na wielką skalę inwestycja – budujemy nowoczesny blok energetyczny w elektrowni w Kozienicach. Projekt ten jest ważny dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowy blok będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska oraz charakteryzował się minimalizacją wpływu procesów wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego na środowisko naturalne. Realizowany przez Eneę projekt stanie się ważnym filarem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednocześnie będzie jednym z najsprawniejszych obiektów tego typu na świecie.

Podstawą pozytywnych relacji w firmie jest dobrze rozumiane partnerstwo i komunikacja. Bez wiedzy, umiejętności i zaangażowania 15 tysięcy Pracowników Grupy, Enea nie byłaby jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwój naszych Pracowników.

Od lat Enea jest firmą aktywną społecznie. Cieszy mnie, że działania naszej Fundacji, angażowanie się w cenne inicjatywy łączymy z tak ważną i wyjątkową formą pomocy, jaką jest wolontariat naszych Pracowników. Wspierając społeczności lokalne, wpływamy na jakość życia naszych Klientów, Pracowników i ich bliskich.

Współczesny świat, gospodarka, codzienne życie opierają się na energii elektrycznej. Odpowiedzialne podejście do prowadzenia naszej działalności przyczynia się do zrównoważonego i trwałego rozwoju naszej Grupy i zapewnia lepszą jakość życia Polaków.

 

Mirosław Kowalik

Prezes Zarządu Enea SA