Jesteś tutaj

Kalendarium 2015

STYCZEŃ

 • Uruchomienie pierwszego etapu wdrożenia nowego systemu SAP w czterech spółkach Grupy Kapitałowej: Enea SA, Enea Operator, Enea Centrum oraz Enea Trading.

LUTY

 • Uroczysty odbiór eko-instalacji w Elektrociepłowni Białystok – pierwszej na taką skalę inwestycji w Polsce. Układ Odzysku Ciepła odzyskuje ciepło ze spalin, jakie powstają przy spalaniu biomasy. Układ pozwala wyprodukować dodatkowe 385 tysięcy GJ ciepła rocznie bez dodatkowego wkładu paliwa.

MARZEC

 • Akcje Enei SA weszły do najważniejszych indeksów warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych: WIG20 oraz WIG20TR. Decyzja władz GPW potwierdziła fakt, że Enea jest jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw. Indeks WIG20 jest głównym wskaźnikiem koniunktury, a także głównym indeksem i instrumentem bazowym dla kontraktów terminowych i opcji.
 • Enea SA pozyskała 1 mld zł dzięki pierwszej emisji obligacji w ramach programu o łącznej wartości do 5 mld zł. Papiery wartościowe wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności.
 • Grupa Enea upraszcza i optymalizuje swoją strukturę. Kluczowe spółki Grupy zmieniły nazwy na: Enea Oświetlenie (d. Eneos), Enea Pomiary (d. Energomiar), Enea Logistyka (d. BHU) i Enea Serwis (d. Energobud Leszno. Wszystkie spółki, z wyjątkiem dystrybucyjnej, używają tego samego logotypu.
 • Uruchomienie nowego serwisu internetowego www.enea.pl. Serwis został odświeżony z myślą o Kliencie i w odpowiedzi na ich oczekiwania. Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że Klienci oczekują wprowadzenia obsługi internetowej oraz szerszej oferty produktowej i usług z możliwością zakupu na urządzeniach mobilnych.

KWIECIEŃ

 • Budowa bloku nr 11 w Kozienicach została nagrodzona podczas uroczystej gali Liderów Świata Energii. Kapituła konkursu wyróżniła projekt za innowacyjność i ekologiczne rozwiązania, dzięki którym produkcja będzie się odbywać przy znacznie mniejszym zużyciu węgla i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.
 • Spółka Energo-Tour została postawiona w stan likwidacji. Decyzja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki jest zgodna ze strategią korporacyjną Enei, która zakłada koncentrację Grupy na działalności podstawowej.
 • 15 kwietnia Enea, KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia nabyły od PGE po 10% udziałów w PGE EJ 1 – spółce celowej, która będzie pełniła rolę operatora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. PGE EJ 1 jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni o mocy około 3.000 MWe.
 • 27 kwietnia agencja Fitch Ratings podtrzymała dla spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A (pol)” ze stabilną perspektywą. 29 października Fitch Ratings potwierdził ratingi Enei w związku z przejęciem LW Bogdanka.
 • Enea wprowadziła na rynek produkt dla Klientów indywidualnych: ENERGIA+ Zdrowie. Wraz z gwarancją stałych stawek opłata za energię elektryczną, Klienci zyskają prawo do korzystania z programu partnerskiego na usługi medyczne świadczone przez firmę LUX MED.

MAJ

 • Enea rozpoczęła w maju działalność na niemieckim rynku hurtowym energii elektrycznej. Dzięki wyspecjalizowanej spółce Enea Trading jest obecna zarówno na rynku SPOT – EPEX SPOT (European Power Exchange), jak i na rynku terminowym – EEX (European Energy Exchange).
 • 29 maja Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Enei kredyt w wysokości 946 mln zł na modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznych w północno-zachodniej Polsce. Program inwestycyjny Enei realizowany w latach 2015-2017 przyczyni się do zwiększania konkurencyjności i bezpieczeństwa dystrybucji w tej części kraju.
 • Enea Oświetlenie zorganizowała kolejną edycję targów „Więcej światła” w Kołobrzegu. To doroczne spotkanie z branży, podczas którego wiodący producenci prezentują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z zakresu oświetlenia drogowego i dekoracyjnego.
 • Enea została partnerem strategicznym konkursu ENERGIA+ !nnowacje. Zadaniem uczestników było zaproponowanie najbardziej innowacyjnego pomysłu, który docelowo zostanie zastosowany w Grupie Enea.
 • Enea Logistyka podpisała umowę stowarzyszeniową z Grupą Zakupową Elektro-Holding z Wielunia. Określa ona warunki przyszłej współpracy w zakresie handlu towarami branży elektrotechnicznej. Dzięki temu Enea Logistyka zyskała dodatkowy potencjał i szansę rozwoju.

CZERWIEC

 • Enea Operator przyłączyła do sieci jedną z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Farma o mocy 1,45 MW zajmuje powierzchnię około hektara. Tworzy ją ponad sześć tysięcy paneli. Nowa instalacja może wyprodukować rocznie energię wartą nawet 400 tys. zł, a ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery szacuje się na 1300 ton rocznie.
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Zachód rozpoczęło działalność w ramach Grupy Enea jako spółka zależna Enei Wytwarzanie. PEZ Zachód świadczy usługi na rzecz Segmentu Ciepło m.in. w zakresie eksploatacji i budowy sieci ciepłowniczej oraz obsługi należącej do MPEC Ciepłowni Zachód.

LIPIEC

 • Grupa Enea oraz Tauron podpisały list intencyjny dotyczący możliwej współpracy w obszarze źródeł odnawialnych. Zakłada on powołanie zespołów roboczych, których zadaniem będzie opracowanie szczegółów.
 • Enea została laureatem plebiscytu gospodarczego „Proud of You – Dumni z Was” w kategorii „Najlepsze Usługa” oraz „Duma Regionu”. Idea plebiscytu jest integrowanie biznesu oraz nawiązanie i wzmacnianie relacji gospodarczych. W konkursie wyróżniane są najlepsze przedsiębiorstwa za wkład w rozwój regionu. Plebiscyt zorganizował magazyn Biznes Regionów | The Regions’ Business.

SIERPIEŃ

 • 11 sierpnia Enea wypłaciła dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,47 na akcję. Stopa dywidendy wyniosła 3,2%.
 • Enea Oświetlenie zakończyła budowę czterech elektrowni fotowoltaicznych w Szczecinie. Panele fotowoltaiczne zostały zainstalowane na czterech budynkach użyteczności publicznej. Instalacje zaprojektowano tak, by wyprodukowana energia zużywana była na potrzeby własne budynków. Inicjatywa w Szczecinie miała na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 • Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100% udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Farma zlokalizowana w centralnej Polsce składać się będzie z 12 turbin wiatrowych – każda z nich o mocy 3 MW. Enea Wytwarzanie stanie się stuprocentowym udziałowcem w spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji.

WRZESIEŃ

 • 18 września zawiązana została spółka Centralny System Wymiany Informacji, której celem jest wdrożenie jednolitego standardu wymiany informacji między uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej.
 • 29 września została zawiązana spółka Enea Innovation, której celem jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej Enea determinującej interes Grupy w zakresie wdrażania innowacji.
 • Na początku września w Łagowie (woj. lubuskie) odbyła się zorganizowana przez Eneę Operator Konferencja „Prace Pod Napięciem”. Podsumowano na niej zakończony, pięcioletni projekt propagujący, wdrażający i upowszechniający prace pod napięciem. Spotkanie było również okazją do podsumowania czterech edycji konkursu na najlepszą brygadę elektromonterską pracującą bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej.
 • Zakończyła się przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Międzychód-Sieraków. 22 września odbyło się jej uroczyste włączenie do ruchu. Zmodernizowana linia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego na terenie woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Na modernizację Enea Operator przeznaczyła 13,5 mln zł.

PAŹDZIERNIK

 • 29 października Enea stała się właścicielem łącznie 66% akcji LW Bogdanka, obejmując tym samym kontrolę operacyjną nad najbardziej efektywną polską kopalnią. Współtworzenie nowoczesnego koncernu paliwowo-energetycznego zapewniło Bogdance stabilną przyszłość, a Enea zagwarantowała sobie bezpieczne dostawy paliwa po konkurencyjnej cenie.
 • Enea uruchomiła nowy kanał sprzedaży online. Klienci indywidualni Enei mogą zawierać umowę przez internet z gwarantowaną, stałą ceną za energię oraz dodatkowymi korzyściami jak ENERGIA + Zdrowie, ENERGIA+ Pewna cena i ENERGIA+ Oszczędności. 

LISTOPAD

 • Enea podpisała z Politechniką Poznańską list intencyjny, który otwiera drogę do wspólnego poszukiwania innowacyjnych projektów i współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym.
 • Enea Oświetlenie zakończyła finansowaną środkami spółki modernizację oświetlenia Starego Rynku w Poznaniu. Na 32 latarniach, w miejsce lamp sodowych zamontowano nowoczesne oświetlenie ledowe. Światło o neutralnej białej barwie prawie pięciokrotnie mocniej oświetla chodniki, a ponad siedmiokrotnie płytę Starego Miasta. Dzięki modernizacji poprawi się nie tylko jakość oświetlenia, ale i bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.

 

GRUDZIEŃ

 • Spółka Hotel Edison w Baranowie została sprzedana. Decyzja o wyłączeniu Hotelu Edison z Grupy była naturalną konsekwencją ograniczania zaangażowania w przedsięwzięcia niezwiązane z podstawową działalnością Grupy.
 • Komitet Zarządzania zatwierdził 18 grudnia Plan Rzeczowo-Finansowy na 2016 r., w tym Plan Inwestycyjny na lata 2016 i 2017 dla Enei Operator. Enea Operator planuje zrealizować inwestycje na kwoty 841 mln zł w 2016 r. i 949 mln zł w 2017 r.
 • Mirosław Kowalik został nowym prezesem Enei. Mirosław Kowalik jest menedżerem z dużym doświadczeniem w energetyce.  Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju biznesu w SNC-Lavalin Polska. Przez wiele lat był dyrektorem sprzedaży i marketingu w Alstom Power w Polsce.