Jesteś tutaj

Słownik

WCAG 2.0

(Web Content Accessibility Guidelines 2.0) – it is a developed by W3C consortium of a set of rules for website developers to follow in order to create a maximally accessible website, especially for persons with disabilities.

Wskaźnik odejść
Wskaźnik rozumiany jako stosunek liczby odejść pracowników do ogółu zatrudnionych, liczony wg wzoru: liczba osób, które odeszły (ogółem oraz w danej kategorii) dzielona przez liczbę zatrudnionych ogółem, pomnożona razy 100.
Wskaźnik wypadkowości
Rozumiany jako wskaźnik częstości wypadków (W). Jest to stosunek liczby wypadków do liczby zatrudnionych pracowników, liczony wg wzoru: liczba wypadków dzielona przez liczbę zatrudnionych osób ogółem, pomnożona razy 1000.