Jesteś tutaj

Słownik

Zielone certyfikaty
Świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Zrównoważony rozwój

to rozwój, zgodnie z którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie, przy uwzględnieniu sposobu zarządzania odpowiadającego na oczekiwania otoczenia oraz na wyzwania społeczne, środowiskowe i ekonomiczne pozwala na trwałe zwiększanie wartości firmy i racjonalne zarządzanie zasobami.

ZUZP
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jest to porozumienie pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, które określa m.in. takie kwestie jak obowiązki pracodawcy wobec pracowników oraz gwarantowane uprawnienia pracownicze.