Jesteś tutaj

Lista instrukcji i procedur, jakimi kieruje się Enea Wytwarzanie monitorując oddziaływania środowiskowe

1) Instrukcja Monitorowania środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne.
2) Instrukcja Zarządzanie danymi z zakresu ochrony środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok.
3) Procedura Monitorowanie środowiska w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo.
4) Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z Procedurą Monitorowania emisji CO2 w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Białystok.
5) Plan monitorowania emisji CO2 zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z Procedurami monitorowania emisji CO2 w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne:
    a) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla i biomasy,
    b) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania węgla (metoda bilansu masowego),
    c) Monitorowanie emisji CO2 z energetycznego spalania mazutu,
    d) Monitorowanie emisji CO2 z procesu odsiarczania spalin,
    e) Procedura nadzoru nad realizacja planu monitorowania, 
    f) Procedura zarzadzania ryzykiem w procesie monitorowania emisji CO2,
    g) Procedura szacowania niepewności danych dotyczących działalności w procesie  monitorowania emisji CO2.
6) Instrukcja Zasady gospodarki odpadami w  Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Świerże Górne.
7) Instrukcja postępowania z odpadami na terenie Elektrociepłowni Białystok .
8) Instrukcja gospodarowania odpadami w Enei Wytwarzanie sp. z o.o. – lokalizacja Koronowo.